Show simple item record

dc.contributor.authorErken, İlkay
dc.date.accessioned2020-06-21T10:36:08Z
dc.date.available2020-06-21T10:36:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1300-9052
dc.identifier.urihttps://doi.org/http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3800
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnNU1ETTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/8854
dc.description.abstractŞer’iyye sicilleri muhtevasındaki bilgiler ile hukuki, idari, mali ve iktisadi tarih çalışmalarına kaynaklık etmektedir. Kadının önüne gelen meselelerle ilgili işlemleri ve verdiği kararlar içerisinde bu konularla alakalı bilgiler yer alır. Berat, fethi ardından uzun yıllar idari bir merkez olmuştur ve bu manada buraya kadılar atanarak sicil kayıtları tutulmuştur. Berat şer’iyye sicilleri Arnavutluk Devlet Arşivleri’nde bulunmaktadır. Arnavutluk’taki siciller içerisinde süreklilik arz etmesi bakımından Berat sicilleri dikkat çekmektedir. Bu siciller vasıtası ile Berat şehrinin mahalle isimleri tespit edilmekte ve bu mahalle isimlerinde zamanla meydana gelen değişiklikler izlenebilmektedir. Ayrıca idari bir birim olarak Berat kazası dâhilindeki köy isimlerinin tespiti de aynı siciller vasıtası ile mümkündür. Berat’ın merkezi olduğu sancak içerisindeki idari taksimatla alakalı işlemler de aynı sicillerden takip edilebilir. Sicillerden elde edilen bu verilerin diğer kaynaklarla mukayesesinin yapılması kaynakların tenkidi bakımından önemlidir. Nitekim bu şekilde idari birim dahilindeki değişikliklerden ne kadarının sicillerden izlenebilir olduğu da görülebilir. Bu çalışmada Berat şer’iyye sicilleri ile salname ve belgelerden takip edilen idari birimlerin mukayesesi yapılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIt is a source of information on the contents of the şer'iyye registers, as well as on judicial, administrative, financial and economic history studies. Relevant information on these topics is included in the proceedings and decisions made by the kadı. Berat, became an administrative center for many years after the conquest, and kadıs were appointed here and kadı registers were kept. Berat kadı registers is in the Albanian State Archives. Berat registrations are remarkable in terms of continuity within the registers in Albania. By means of these registers, neighborhood names of the Berat city are determined and the changes in the name of these neighborhoods can be followed with time. In addition, the identification of village names within the Berat kazas as an administrative unit is possible through the same registers. Operations related to the administrative division in the sanjak where Berat is the center can also be followed from the same registers. The comparison of these data obtained from the registers with other sources is important for the criticize of sources. Thus, it can also be seen how much of the changes in the administrative unit can be monitored from the registers. In this study, it was tried to make a comparison between the administrative units seen in Berat registers, salnames and the documents.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.14222/Turkiyat3800en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.titleŞer’iyye Sicillerinin Şehir Tarihi ve İdari Taksimat Çalışmalarında Kullanılması: Berat Kazası Örneği (1840-1913)en_US
dc.title.alternative(Usage of Kadı Registers in City History and Administrative Division Studies: Berat Kaza Example (1840-1913)en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue61en_US
dc.identifier.startpage313en_US
dc.identifier.endpage332en_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record