Show simple item record

dc.contributor.authorÇelikel, Fisun Gürsel
dc.date.accessioned2020-06-21T10:26:23Z
dc.date.available2020-06-21T10:26:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2148-127X
dc.identifier.issn2148-127X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24925/turjaf.v6i2.175-182.1532
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJMk1ESTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7648
dc.description.abstractOrganik ürünler genellikle tam olgun veya olgunlaşmaya yakın hasat edilirler, bu nedenlekalitelerinin yüksek olmasına karşın raf ömürleri daha kısa ve yola dayanım güçleri dahaazdır. Hasat olgunluğu dışında, hasat öncesi bahçede yapılan kültürel uygulamalarorganik meyve ve sebzelerin tadını, besin değerini ve raf ömrünü belirler. Ancak eldeedilen yüksek kalitenin tüketiciye ulaşıncaya kadar korunması çok önemlidir. Kolaybozulabilir organik bahçe ürünlerinin kalitelerinin korunması hasat sonrası uygulamalarabağlıdır. Meyve, sebze ve çiçeklerin kalitelerinin korunması ve % 40’lara ulaşan hasatsonrası kayıpların önlenmesi için hasat sonrası fizyolojilerinin ve isteklerinin dikkatealınması gereklidir. Canlılığı hasattan sonra devam eden ürünün metabolizmasınıyavaşlatma ve ömrünü uzatmada en önemli faktör sıcaklıktır. Hasat edilen ürünün yükseksıcaklıklardan korunması, hemen soğutulması ve tüketiciye ulaşıncaya kadar soğukzincirin kırılmaması gerekir. Sıcaklık dışında oransal nemi kontrol etmek, ürünü özenlepaketlemek, yaralanmaya yol açmamak hastalık gelişimini de önler. Bu önlemler, hasatsonrası teknolojisinin sınırlı olduğu organik ürünler açısından daha da önemlidir.Sertifikalı organik ürünler için izin verilen hasat sonrası uygulamaların ele alındığı bubildiride, organik bahçe ürünlerinde kalitenin korunmasında etkili olan faktörler,depolama ve soğutma yöntemleri, temizlik ürünleri ve dezenfektanlar, etilen ve kontrolüile hasat sonrası çevreyle barışık diğer uygulamalara yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractNot only cultural treatments in orchard but also postharvest handling affect the taste, shelflife and nutritional quality of organic fruits and vegetables. Organic crops are mostlyharvested at ripe stage or close to ripen, thus, their shelf life is shorter and they are moreperishable. Postharvest physiology and requests of crops should be considered duringpostharvest handling in order to maintain their high quality and prevent postharvestlosses. The main aim in postharvest concept is to slow down the metabolism of freshcrops continue to live after harvest. The most important factor is temperature. The fruitsand vegetables should be protected from high temperatures and cooled immediately afterharvest. The cold chain should be kept until consumer. In addition, diseases can beprevented by controlling environment. Sanitation is another rule to consider. All theserules are important for all growers; however they are of special importance for organichorticulture which allows limited postharvest technologies. In this review, the allowedpostharvest treatments of certificated organic fruits and vegetables are given. Preharvestfactors, harvest, postharvest factors, cooling methods, cold storage, sanitation methodsand products, ethylene and its control, and other specific postharvest subjects arediscussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.24925/turjaf.v6i2.175-182.1532en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.titleOrganik Bahçe Ürünlerinin Hasat Sonrası Kalitelerinin Korunmasıen_US
dc.title.alternativeMaintaining the Postharvest Quality of Organic Horticultural Cropsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage175en_US
dc.identifier.endpage182en_US
dc.relation.journalTürk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record