Show simple item record

dc.contributor.authorKelsaka, Ebru
dc.contributor.authorSarıhasan, Binnur
dc.contributor.authorBarış, Sibel
dc.contributor.authorKarakaya, Deniz
dc.contributor.authorTür, Ayla
dc.date.accessioned2020-06-21T10:14:52Z
dc.date.available2020-06-21T10:14:52Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1300-0578
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBeU56YzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7186
dc.description.abstractBu çalışma; ürogenital cerrahi geçirecek çocuklarda rektal midazolam ve diazepam premedikasyonunun hemodinami, sedasyon, aileden ayrılma ve intravenöz kanülasyona etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapıldı. 1-8 yaş arası toplam 40 çocuk 2 gruba ayrıldı. Midazolam grubuna (Grup M) 0.5 mg kg{-1} midazolam 0.02 mg kg-1 atropin, Diazepam grubuna (Grup D) 0.5 mg kg{-1} diazepam 0.02 mg kg{-1} atropin rektal olarak cerrahiden 20 dk önce aplikatör ile uygulandı. Sistolik arter basınçları (SAB), kalp atım hızları (KAH) ve periferik oksijen saturasyonları (SpO2) premedikasyondan önce ve sonra, intraoperatif ve postoperatif dönemlerde takip edildi. Aileden ayrılma ve intravenöz kanülasyon skorları kaydedildi. Sedasyon düzeyleri premedikasyondan önce, sonra ve postoperatif 20 dk boyunca değerlendirildi. Çocukların postoperatif ağrıları CHEOPS (Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale) ile izlendi. Grup M'de 19 olgu ve Grup D'de 10 olgu ailelerinden ayrılırken sakin ve uyuyordu (p0.05). IV kanülasyon skorları açısndan gruplar arasında fark yoktu (p0.05). Grup M'deki olguların sedasyon skorları Grup D'dekilere göre daha yüksekti (p0.05). Grup M'de postoperatif ilk 15 dakikada CHEOPS'u 5 ve üzerinde olan olgu says Grup D'ye göre daha azdı (p0.05). Pediyatrik hastalarda rektal midazolam premedikasyonunun aileden ayrılmaya karşı reaksiyon ve anksiyeteyi önlemede rektal diazepama göre daha etkili bir yöntem olduğu kanısına vardık.en_US
dc.description.abstractThis study was performed to compare rectal midazolam and diazepam premedication on hemodynamics and sedation effects, separation from parents and intravenous cannulation scores in children undergoing urogenital surgery. Forty children, aged between 1 and 8 years, were divided into two groups. 0.5 mg kg{-1} midazolam 0.02 mg kg{-1} atropine in the Midazolam Group (Group M), 0.5 mg kg{-1} diazepam 0.02 mg kg{-1} atropine in the Diazepam Group (Group D) were administered rectally via an applicator 20 minutes before the onset of surgery. Systolic arterial pressure (SAP), heart rate (HR), arterial oxygen saturation (SpO2) were recorded before and after premedication and in the intraoperative and postoperative periods. The seperation and intravenous cannulation scores were noted. Sedation scores were evaluated before and after premedication and 20 minutes postoperatively. Postoperative pain was assessed by CHEOPS (Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale). Nineteen patients in Group M, 10 patients in Group D were asleep and calm during parental separation (p<0.05). Intravenous cannulation scores were similar between the groups (p>0.05). Sedation scores were higher in Group M than Group D (p<0.05). The number of the patients with CHEOPS score of 5 and above in the first postoperative 15 minutes was lower in the Group M when compared to Group D (p<0.05). We found that rectal midazolam premedication was more effective than rectal diazepam for anxiety and parental seperation in children.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titlePediyatrik hastalarda rektal premedikasyonda kullanılan diazepam ve midazolamin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of rectal midazolam and diazepam premedication in pediatric patientsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage249en_US
dc.identifier.endpage254en_US
dc.relation.journalAnestezi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record