Show simple item record

dc.contributor.authorAksel, Nurullah
dc.contributor.authorElma, Cevat
dc.date.accessioned2020-06-21T10:09:13Z
dc.date.available2020-06-21T10:09:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1303-0493
dc.identifier.issn2148-4929
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNU5UazFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6525
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyonu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada öğretmen algılarına göre; okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri ve öğretmenlerin motivasyon düzeyleri incelenmiştir. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Samsun il merkezinde (Atakum, İlkadım, Tekkeköy, Canik ilçeleri) ortaokullarda çalışan, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 493 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Mottaz’ın (1985) “İş Motivasyon Ölçeği” ve Oran’ın (2002) “Dönüşümcü Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Öğretmenlerin motivasyon algıları ve öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları sergileme düzeyleri yüksek bulunmuştur. Dönüşümcü liderlik ile öğretmen motivasyonu arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to identify relationship between transformational leadership skills of secondary school principals and teachers’ motivation. In this research, transformational leadership skill levels of school principals and teachers’ motivational levels were analyzed according to teachers’ perceptions. In this research, the relational survey model was used. The sample of this research consisted of 493 secondary schools teachers working in the centre of Samsun (Atakum, İlkadım, Tekkeköy, Canik districts) and selected with simple random sampling method. Data collection instrument used in this study has two parts. The first part consists Mottaz’s (1985) Work Motivation Scale and the second one consists Oran’s (2002) Transformational Leadership Scale. According to the findings of this study, teachers perception about their motivation and transformational leadership skills of school principals are found in high level. The study revelaed a weak positive relationship between transformational leadership skills and teachers’ motivation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleOrtaokul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Motivasyonu Arasındaki İlişkien_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Secondary School Principals’ Transformational Skills and Teachers’ Motivationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1252en_US
dc.identifier.endpage1268en_US
dc.relation.journalAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record