Show simple item record

dc.contributor.authorKoşar, Berna
dc.contributor.authorNebiyev, Celil
dc.date.accessioned2020-06-21T10:09:03Z
dc.date.available2020-06-21T10:09:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14492
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBek5UQXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6440
dc.description.abstractIn this work, cofinitely essential supplemented modules aredefined and some properties of these modules are investigated. All ringswill be associative with identity and all modules will be unital leftmodules in this work. Let M be an R-module. If every cofinite essentialsubmodule of M has a supplement in M, then M is called a cofinitelyessential supplemented (or briefly cofinitely e-supplemented) module.Clearly we can see that every cofinitely supplemented module iscofinitely essential supplemented. Because of this cofinitely essentialsupplemented modules are more generalized than cofinitelysupplemented modules. Every essential supplemented module iscofinitely essential supplemented and every finitely generated cofinitelyessential supplemented module is essential supplemented. Let M be acofinitely essential supplemented R-module. If every nonzero submoduleof M is essential in M, then M is cofinitely supplemented. It is provedthat every factor module and every homomorphic image of a cofinitelyessential supplemented module are cofinitely essential supplemented. Itis also proved that any sum of cofinitely essential supplementedmodules is cofinitely essential supplemented. Let M be a cofinitelyessential supplemented module. Then M/RadM have no proper cofiniteessential submodules. Let M be a cofinitely essential supplemented R-module. Then every M-generated R-module is cofinitely essentialsupplemented. Let R be any ring. Then R R is essential supplemented ifand only if every R-module is cofinitely essential supplemented.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada dual sonlu büyük tümlenmiş modüller tanımlandıve bu modüllerle ilgili birtakım özellikler incelendi. Bu çalışmada ayrıcabütün halkalar birimli ve bütün modüller de üniter sol modüllerdir. Mbir R-modül olsun. Eğer M modülünün her dual sonlu büyük altmodülü M içinde bir tümleyene sahipse M modülüne bir dual sonlubüyük tümlenmiş (veya kısaca dual sonlu e-tümlenmiş) modül denir.Kolayca görebiliriz ki her dual sonlu tümlenmiş modül dual sonlubüyük tümlenmiştir. Bundan dolayı dual sonlu büyük tümlenmişmodül dual sonlu tümlenmiş modülden daha geneldir. Her büyüktümlenmiş modül dual sonlu büyük tümlenmiştir ve her sonlu üretilmişdual sonlu büyük tümlenmiş modül büyük tümlenmiştir. M bir dualsonlu büyük tümlenmiş modül olsun. Eğer M modülünün sıfırdan farklıher alt modülü M’de büyükse M dual sonlu büyük tümlenmiştir. Dualsonlu büyük tümlenmiş modüllerin her bölüm modülü ve herhomomorfik görüntüsünün dual sonlu büyük tümlenmiş olduğugösterildi. Bu çalışmada ayrıca dual sonlu büyük tümlenmiş modüllerinherhangi toplamının da dual sonlu büyük tümlenmiş olduğu gösterildi.M bir dual sonlu büyük tümlenmiş modül olsun. Bu durumda M/RadMmodülünün hiçbir dual sonlu büyük alt modülü yoktur. M bir dualsonlu büyük tümlenmiş modül olsun. Bu durumda her M-üretilmişmodül dual sonlu büyük tümlenmiştir. R bir halka osun. Bu durumdaR R R-modülünün büyük tümlenmiş olması için gerek ve yeter koşul herR-modülün dual sonlu büyük tümlenmiş olmasıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionof10.7827/TurkishStudies.14492en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.titleCofinitely Essential Supplemented Modulesen_US
dc.title.alternativeDual Sonlu Büyük Tümlenmiş Modülleren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue29en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record