Show simple item record

dc.contributor.authorTağrikulu, Pınar
dc.contributor.authorGül, Ayça Cirit
dc.date.accessioned2022-09-02T17:25:54Z
dc.date.available2022-09-02T17:25:54Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationTAĞRİKULU P, GÜL A (2021). Teacher through the Eyes of Teachers and the Society: A Mixed Method Research. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(41), 3117 - 3143. 10.26466/opus.950478.en_US
dc.identifier.issn2528-9527 / 2528-9535
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26466/opus.950478
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33428
dc.descriptionTam Metin / Full Texten_US
dc.description.abstractThe present study is a mixed methods research in which qualitative and quantitative data are collected at the same time. In this study, in which the metaphorical perceptions of teachers and individuals in different professions towards the concept of teacher were revealed, 263 participants werereached. The quantitative data in the study were collected by using Teacher Metaphor Scale. TeacherMetaphor Scale is a 5-likert type scale which has 19 items and three factors. In the qualitative partof the study, a form was developed by the researchers in order to collect data through metaphors.Data was collected online. According to the qualitative data, it was determined that the images ofteachers regarding their metaphorical perception towards the concept of teacher were collected indifferent and more categories than individuals working in other professions. It has been revealedthat the metaphorical perceptions of teachers as individuals from the profession are richer. Individuals working in other professions have developed less metaphorical images towards the concept ofteacher. When the quantitative findings are examined, it has been revealed that the metaphoricalperception levels of the teachers regarding the meanings they attribute to teachers are higher thanthe individuals working in other professions.en_US
dc.description.abstractBu çalışma nitel ve nicel verilerin aynı zamanda toplandığı bir karma yöntem araştırmasıdır. Öğretmenlerin ve farklı mesleklerdeki bireylerin öğretmen kavramına yönelik metaforik algılarının ortaya konduğu bu çalışmada 263 katılımcıya ulaşılmıştır. Çalışmanın nicel verileri öğretmen metafor ölçeği ile toplanmıştır. Öğretmen metaforu ölçeği, beşli likert tipinde 19 maddeden ve üç faktörden oluşmaktadır. Çalışmanın nitel kısmında mecazlar yoluyla veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından bir form geliştirilmiştir. Veriler online olarak toplanmıştır. Nitel verilere gore öğretmenlerin öğretmen kavramına yönelik metaforik algılarının diğer mesleklerde çalışan bireylerden farklı ve daha fazla kategoride toplandığı belirlenmiştir. Meslekten birer birey olarak öğretmenlerin metaforik algılarının daha zengin olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer mesleklerde çalışan bireyler, öğretmen kavramına yönelik daha az metaforik imgeler geliştirmiştir. Nicel bulgular incelendiğinde öğretmenlerin öğretmenlere yükledikleri anlamlara ilişkin metaforik algı düzeylerinin diğer mesleklerde çalışan bireylere gore daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezien_US
dc.relation.isversionof10.26466/opus.950478en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectmetaphoren_US
dc.subjectteacheren_US
dc.subjectteacher metaphor scaleen_US
dc.subjectmixed method researchen_US
dc.subjectmetaphoric perceptionen_US
dc.subjectmetaforen_US
dc.subjectöğretmenen_US
dc.subjectöğretmen metafor ölçeğien_US
dc.subjectkarma yöntem araştırmasıen_US
dc.subjectmetaforik algıen_US
dc.titleTeacher through the eyes of teachers and the society: a mixed method researchen_US
dc.title.alternativeÖğretmenlerin ve toplumun gözünden öğretmen: bir karma yöntem araştırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5221-6888en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4765-1153en_US
dc.contributor.institutionauthorTağrikulu, Pınar
dc.contributor.institutionauthorGül, Ayça Cirit
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue41en_US
dc.identifier.startpage3117en_US
dc.identifier.endpage3143en_US
dc.relation.journalOPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record