Show simple item record

dc.contributor.authorİpek, Nedim
dc.date.accessioned2022-04-19T06:04:29Z
dc.date.available2022-04-19T06:04:29Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationNedim İ. (2021), Osmanlı’da toplumsal kimliğin korunması: Maçka örneği. History Studies. 13(5), 1565-1585. Doi: 10.9737/hist.2021.1048en_US
dc.identifier.issn1309-4688 / 1309-4173
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.9737/hist.2021.1048
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33143
dc.description.abstractOsmanlı toplumu müslim ve gayrimüslim unsurlardan oluşmaktaydı. Gayrimüslimler Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatleri şeklinde örgütlenmişti. Osmanlı sistemi topluma kendi inanç ve kültürleri doğrultusunda yaşama imkanı tanımıştır. Söz konusu topluluklar toplumsal kimliklerini eğitim yoluyla gelecek nesle aktarmaktaydılar. Bu imkanlara rağmen toplumlar kimliklerini koruyamama ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmiştir. Özellikle 19. Yüzyıldaki misyonerlik faaliyetleri ve ikinci bir devletin müdahalesi sonrası millet sistemine Katolik ve Protestanlar da dahil olmuştur. Kimlik ve varlık sorunu yaşayan topluluklardan birisi de devletin kurucu unsuru Müslümanlardır. Özellikle Müslüman toplum misyonerlik faaliyetleri ve eğitimsizlik neticesi yer yer kimlik sorunu yaşayabilmiştir. Bu sorunun yaşandığı yerlerden birisi de Trabzon merkeze tabi olan Maçka nahiyesidir. Yerel ve merkezi idare yetkilileri cami, mescit, mektep, nasihat heyeti ve kamu görevlileri vasıtasıyla sorunu gidermeye çalışmışlardır.en_US
dc.description.abstractOttoman society consists of Muslim and non Muslim people. Non-Muslims consisted of Greek, Armenian and Jewish communities. The Ottoman system gave the society the opportunity to live in line with their own beliefs and cultures. These communities were transferring their social identities to the next generation through education. In spite of these opportunities, societies could not protect their identities and face the danger of extinction. Especially after the missionary activities in the 19th century and the intervention of a second state, Catholics and Protestants were included in the nation system. One of the communities that have identity and existence problems is the Muslims, the founding element of the state. Especially the Muslim community has experienced identity problems from time to time as a result of missionary activities and lack of education. One of the places where this problem is experienced is the town of Maçka, which is subject to the center of Trabzon. Local and central government officials tried to solve the problem through mosques, masjids, schools, advisory committees and public officials.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.9737/hist.2021.1048en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMaçkaen_US
dc.subjectkimliken_US
dc.subjectmisyonerliken_US
dc.subjecteğitimen_US
dc.subjectidentityen_US
dc.subjectmissionaryen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.titleOsmanlı’da toplumsal kimliğin korunması: Maçka örneğien_US
dc.title.alternativeThe protection of social identity in the Ottoman Empire: The case of Maçkaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9239-1333en_US
dc.contributor.institutionauthorİpek, Nedim
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage1565en_US
dc.identifier.endpage1585en_US
dc.relation.journalHistory Studiesen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record