Show simple item record

dc.contributor.authorDengiz, Orhan
dc.contributor.authorÇakır, Murat
dc.date.accessioned2022-04-05T12:36:42Z
dc.date.available2022-04-05T12:36:42Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÇAKIR M,DENGİZ O (2021). Doğrusal kombinasyon tekniği kullanılarak arazi değerlendirme çalışması; Çarşamba Sefalı Köyü Örneği. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 9(1), 43 - 56. Doi: 10.33409/tbbbd.899746en_US
dc.identifier.issn2146-8141 / 2146-8141
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33409/tbbbd.899746
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33076
dc.descriptionTam Metin / Full Texten_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı parametrik bir model olan Analitik Hiyerarşik Süreç yardımıyla Doğrusal Kombinasyon Tekniği kullanılarakçalışma alanına ait arazilerin arazi uygunluk sınıflamasının belirlenmesi ve haritalanmasıdır. Çalışma alanı, Samsun İli Çarşambailçesine bağlı Sefalı Köyü ve yakın çevresini kapsamakta olup, yaklaşık 972 ha’dır. Çalışma alanına ait haritalama birimleri vemodeller için gerekli olan toprak parametrelerinin belirlenmesinde detaylı toprak haritasından yararlanılmıştır. Ayrıca, CBSprogramı kullanılarak çalışma alanının arazi uygunluk haritaları oluşturulmuştur. Tarımsal yönden arazi uygunluk haritasına göre,araştırma alanının büyük bir kısmı olan 6106.3 da’ ı (%62.85) uygun ve çok uygun sınıfları oluştururken, %27.1’i (2633.4 da) azuygun sınıfa girmektedir. Toplam alanın yalnız yaklaşık %10’unu oluşturan Tp1.Dd31o, Yk1.Ed21i ve Yk1.Dd21i haritalamabirimleri ise tarımsal kullanıma uygun değildirler. Bitkisel üretimi sınırlandıran ana faktörler olarak eğim, ağır bünye ve sığ topraközellikleri olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe main aim of this study is to determine land suitability class and mapping using Analitic Hierarchical Process associated with Linear Combination Technique that is a parametric model. This study was carried out in Sefalı village and its near vicinity located at Çarşamba district of Samsun province covers about 972.2 ha. Land mapping units and some soil parameters required for models were taken from detailed soil map. In addition, land suitability map was produced using GIS programme for the study area. The results of land suitability for agricultural use showed that while 610.63 ha (62.85%) of the study area soils were classified as best and good, about %27.1 (263.34 ha) were classified as moderately good lands. Only about 10.0% of the study area located on Tp1.Dd31o, Yk1.Ed21i and Yk1.Dd21i land mapping units were not suitable for agricultural uses. In addition, it was determined also some plant growing limitation factors such as, heavy texture, steep slope and shallow soil depth.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Toprak Bilimi Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.33409/tbbbd.899746en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectparametrik metoden_US
dc.subjectanalitik hiyerarşik süreçen_US
dc.subjectdoğrusal kombinasyon tekniğien_US
dc.subjectarazi değerlendirmeen_US
dc.subjectparametric methoden_US
dc.subjectanalitic hierarchical processen_US
dc.subjectlinear combination techniqueen_US
dc.subjectland evaluationen_US
dc.titleDoğrusal kombinasyon tekniği kullanılarak arazi değerlendirme çalışması; Çarşamba Sefalı Köyü Örneğien_US
dc.title.alternativeLand evaluation study using linear combination technique, case study Sefali Villageen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0458-6016en_US
dc.contributor.institutionauthorDengiz, Orhan
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.journalToprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record