Show simple item record

dc.contributor.authorAksu, Kürşat
dc.date.accessioned2020-07-22T10:19:49Z
dc.date.available2020-07-22T10:19:49Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://libra.omu.edu.tr/tezler/32102.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/32988
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) –Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1998en_US
dc.descriptionLibra Kayıt No: 32102en_US
dc.description.abstractEndoskopik subüreteral madde injeksiyonlarını popüler hale getiren işlemin basit, pratik ve daha az invaziv olmasıdır. Ancak ideal bir injektabıl maddenin bulunamamasından dolayı bu nitelikleri içeren maddelerin klinik kullanıma girmesi yönünde yeni araştırmalara gereksinim vardır. Bu çalışmada uzun yıllardır ortopedi ve nöroşirürjide osteotomilerde hemostaz amacıyla güvenle kullanılan bone-wax'ın submukozal ve intramüsküler injeksiyonlarının sonuçları deneysel olarak araştırmak istedik. Çalışmaya alınan 14 tavşanın mesanelerine ön duvar ve tavana olmak üzere 1 er cm aralıklarla 3 ayrı odağa 0.5 ml n-bütil asetat ile akışkanlık kazandıran bone-wax submukozal injekte edildi. Bunlardan 10 tanesinede sistektomiden 7 gün önce arka uyluk adalesi içine ve cilt altına verildi. 6 tavşan kontrol grubu olarak alındı. Deneklere 15., 60. ve 150.günlerde sistektomi yapıldı. Ayrıca akciğeri, karaciğerleri, dalak, böbrekler ve üreterlerde çıkarıldı. Doku örnekleri Hemotoksilen-eozin ve Masson- trikrom boyalarla hazırlandı. Sistektomi materyallerinin makroskopik incelemelerinde deneklerin tümünde oluşturulan submukozal kabarıklığın şeklini ve konumunu 150. günün sonunda da koruduğu görüldü.Bone-wax'ın kas içi ve cilt altı injeksiyonlarının yaygın inflamatuar reaksiyon ve nekroza neden olduğu tespit edildi. Histopatolojik incelemelerde 14 deneğin 7'sinde minimal submukozal vaskülerize bağ dokusu artışı ve 6 tanesinde epiteliyal kalınlaşma belirlendi. Bir denektede mesanede kas içine verilen bone-wax ın yol açtığı multipıl apse formasyonu dışında implanta karşı yabancı cisim dev hücre reaksiyonu veya inflamasyona rastlanmadı. Bunun yanısıra bone-wax ınişlem sırasında erimesinden dolayı uzak metastaz açısından değerlendirilmesine gerek görülmedi. Bu veriler ışığında mesaneye submukozal injekte edilen bone-wax ın inert ve biyolojik uyumunun oldukça tatminkar olduğu görüldü. VÜR ve sfinkter yetmezliğine bağlı inkontinanasın endoskopik onarımında araştırılmaya değer bir injektabıl madde olduğu sonucuna varıldı.en_US
dc.format28 y. : resim ; 30 sm.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakultesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnjektabıl maddeleren_US
dc.subject.otherTEZ TIP A313aken_US
dc.titleAkışkanlık kazandırılmış bone- wax'ın tavşan mesanesine submukozal, subkutan ve intramüsküler injeksiyonlarının sonuçları / Kürşat Aksu.en_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record