Now showing items 1-1 of 1

    • Mahremiyet eğitiminde ailelerin düşünceleri Samsun örneği 

      Yüksel, Sevde (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Aile, bireyin dünyaya geldiği andan itibaren içinde yer aldığı, bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için ebevenyleri tarafından gerekli bakımının ve desteğin sunulduğu ve hem bireysel hem de toplumsal değerlerin kazanıldığı ...