Show simple item record

dc.contributor.authorSaraç, Y. Şinasi
dc.contributor.authorSaraç, Duygu
dc.contributor.authorKurt, Şafak
dc.contributor.authorYüzbaşıoğlu, Hüseyin Emir
dc.date.accessioned2020-06-21T10:43:28Z
dc.date.available2020-06-21T10:43:28Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-3100
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRnek1UVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/9500
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, farklı grenli elmas frezlerle prepare edilmiş dişlerin dentin yüzeyinde kalan geçici siman artıklarının uzaklaştırılmasında iki farklı dentin yüzeyi temizleyici ajanın etkinliğini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 15 adet çürüksüz yeni çekilmiş alt ve üst 1. ve 2. molar dişler kullanıldı. Dişlerin kökleri köle kısmından ayrıldı ve kron kısımları ikiye ayrılarak bukkal ve lingual yüzeylere sahip toplam 30 adet örnek elde edildi. Bu örneklerin 15 adeti ince, 15 adeti kalın grenli elmas frezle dentin seviyesinde prepare edildikten sonra bu yüzeylere geçici kron materyalinden yapılmış plaklar geçici siman ile yapıştırıldı. Plaklar kaldırıldıktan sonra siman ekskavatörle temizlendi ve örnekler beşer adet örnek içeren altı gruba ayrıldı.Temizleme ajanı olarak kontrol gruplarında su, diğer gruplarda Sikko Tim ve Cavity Cleanser kullanıldı. Örnekler stereo mikroskop ile incelendi ve siman alanları dijital ortamda piksel2 cinsinden belirlendi. Elde edilen'veriler Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey HSD ve Student t testleri ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Kalın grenli frez gruplarında daha fazla geçici siman artığı bulundu (p0.001). Her iki frez grubunda Sikko Tim anlamlı farklılık gösterdi (p0.001). Sonuç: Sikko Tim etkili bir dentin yüzeyi temizleyici ajandır. Dentin yüzeyinden geçici siman artıkları Sikko Tim ile temizlenecekse, preparasyonda kullanılan frezin gren boyutunun dentin yüzey temizliğinin etkinliği açısından önemi bulunmamaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study is to investigate the effectiveness of two different dentin surface cleansing agents for removing temporary cement from the dentin surface prepared with two different grit sizes of diamond burs. Material and Method: Fifteen maxillary and mandibular first and second molar teeth were used in this study. The roots of the teeth were sectioned from the cemento-enamel junction. Then the coronal parts were divided mesio-distally. By this way, 30 specimens were obtained and embedded into acrylic blocks. After these procedures, dentin surfaces of 15 specimens were prepared with finer-grit burs and the remaining 15 specimens were prepared with coarser-grit burs. Then the acrylic plates were cemented onto the prepared surfaces with temporary cement. After removal of the plates, the dentin surfaces were cleaned with a sealer and all the specimens were divided into 6 subgroups, each containing five specimens. Control groups were cleaned with water apd Sikko Tim and Cavity Cleanser were used as dentin cleansing agents in other groups. The specimens were examined under a stereo microscope and the cement areas were measured digitally as pixel2. The data were analyzed with 1-way ANOVA, Tukey HSD and Student t tests. Results: The amount of residual temporary cement was found to be more in coarser-grit bur groups, than in finer-grit bur groups (p<0.001). Statistically significant differences were found with Sikko Tim in both bur groups (p<0.001). Conclusion: Sikko Tim was found to be the most effective dentin cleansing agent. If Sikko Tim will use to clean the provisional cement remnants, the grit size of the bur is not important for the effectiveness on the dentin cleansing.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.titleDentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the effectiveness of two different agents on temporary cement cleansing from the dentin surfaceen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (.Acta Odontologica Turcica)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record