Show simple item record

dc.contributor.authorTurla, Ahmet
dc.contributor.authorKöprülü, Hülya
dc.contributor.authorKaraarslan, Emine Şirin
dc.contributor.authorYüksel, Gözde
dc.date.accessioned2020-06-21T10:40:32Z
dc.date.available2020-06-21T10:40:32Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-4817
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRrM09EWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/9369
dc.description.abstractKişinin özerkliğine saygı ilkesi ve kendi kaderini belirleme hakkı kapsamında günümüzde giderek önemi artan "Aydınlatılmış Onam" işlemi, hekim-hasta ilişkisinin vazgeçilmez bir unsurudur. Tıbbi anlamda "Onam", önerilen tıbbi girişimle ilgili olarak kişiden alınan rıza anlamına gelmektedir. Aydınlatılmış onamda ise esas olan; onam verecek kişinin, hekimin hastalığı ya da yapacağı işlem ile ilgili açıklamalarını gerektiği kadarıyla anlayıp idrak etmesi, bu bilgiye dayanarak, akılcı bir şekilde ve gönüllü olarak bir karar vermesidir. Hasta hakları çerçevesinde, yeni yeni gelişmeye ve uygulamada yerleşmeye başlayan aydınlatma ve onam almanın, yasal zorunluluk dışında hasta-hekim ilişkisinin olmazsa olmaz ön koşulu olduğu bilinciyle önerimiz; bu uygulamaya ilişkin bilgi, tutum ve becerinin gerek, mezuniyet öncesi, gerekse mezuniyet sonrası eğitim programlarında öğrencilerimize mutlaka kazandırılmasıdır.en_US
dc.description.abstractWith its gradual significance on the basis of showing respect to individualis autonomy and his right to determine his own fate, "Informed Consent" is an indispensable component of physician- patient relation. In medical terms, "consent" is the approval obtained in relation with the prescribed clinical trial. In informed consent, the main point is that the person to consent must apprehend the explanations given by the physician or the procedures about his illness; so, decide rationally and willingly. Within the outline ofpatientis rights, we are conscious of the fact that ,besides being a legal obligation, obtaining information and consent is a must in physician- patient relation; therefore, we suggest that our students certainly be equipped with the knowledge, experience and skill of this newly developing practice through both pre-graduation and post- graduation training programmes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.titleAydınlatılmış onamen_US
dc.title.alternativeInformed consenten_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage163en_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record