Show simple item record

dc.contributor.authorÇelikler, Dilek
dc.contributor.authorGüneş, Handan M.
dc.contributor.authorŞendil, Kıvılcım
dc.date.accessioned2020-06-21T10:39:39Z
dc.date.available2020-06-21T10:39:39Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RBd016TXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/9182
dc.description.abstractBu çalışmada, Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin, kimya dersi kapsamında bulunan ‘Metaller ve Ametaller’ ünitesinde yapısalcı öğrenme kuramının öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır. Çalışma, deney (N 40) ve kontrol (N 40) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Çalışma öncesinde 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan başarı testi deney ve kontrol grubuna ön test olarak uygulanmıştır. Ön testin değerlendirilmesi sonucunda deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (t 0.910; p 0,365). Çalışma sonunda elde edilen son-test başarı puanları ise, yapısalcı kurama dayalı kimya eğitimi alan grubun daha başarılı olduğunu göstermiştir (t 15,318; p0.000).en_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of constructivist theory on achievement of science teacher 1.grade students to understand of metal and nonmetal subject in chemistry courses has been investigated. The students were divided into two groups; experimental (40) and control (40). Before application, both group received 25 multiple-choice questionnaires pre-test. According to the results of pro-test there was no difference between the control and experimental groups (t0.910; p0.365). After the constructivist teaching method, post-test has been applied for both groups. The results of the post-test showed that the students, who received constructivist method were more successfully than control group (t15.318; p0.000).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleMetaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Constructivist Method on Achivement of Student in Metal and Nonmetal Topicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.identifier.endpage59en_US
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record