Show simple item record

dc.contributor.authorVanleene, Şengün M. Acar
dc.date.accessioned2020-06-21T10:36:31Z
dc.date.available2020-06-21T10:36:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0378-2905
dc.identifier.issn2459-0150
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNM056RTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/8923
dc.description.abstractÇalışmanın ilk bölümünde, Dilthey’ın yaptığı doğa bilimleri-tin bilimleri ayrımından hareketle, açıklama ve anlamanın ne olduğu ele alınacaktır. Anlamayı olanaklı kılan yaşam ifadelerinin ne olduğunun ve özelliklerinin ortaya konduğu ikinci bölüm, yaşam ifadelerinden hareketle basit anlama’ya ve bu anlamanın arka planına ilişkinken; üçüncü ve son bölüm ise, basit anlamanın yetmediği durumlarda insanın ihtiyaç duymasıyla ortaya çıkan yüksek anlama ve hermeneutiğin Dilthey’da ne anlama geldiğini ele almaktadır.en_US
dc.description.abstractIn the first part of this study, understanding and explanation will be considered from Dilthey‘s distinction between natural sciences and human sciences. The second part, which sets forth the meaning and importance of life-expressions that enables understanding, is on elementary understanding and its background. As for the third and the last part, it approaches the higher understanding and hermeneutics in Dilthey which emerge from the insufficiency of elementary understanding.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.titleWilhelm Dilthey’da “Anlama” üzerineen_US
dc.title.alternativeOn “Understanding” in Wilhelm Diltheyen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage159en_US
dc.identifier.endpage171en_US
dc.relation.journalDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record