Show simple item record

dc.contributor.authorŞahlı, Ayşe Sanem
dc.contributor.authorŞahin, Fatih Mehmet
dc.contributor.authorBelgin, Erol
dc.date.accessioned2020-06-21T10:34:48Z
dc.date.available2020-06-21T10:34:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2564-7601
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182386
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJeU1qQXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/8489
dc.description.abstractThe children with early language and speech delay have the risk to face with learning disabilitiesas well as psychological and behavioral adjustment problems in the preschool period. The aim of this studyto analyse the language and speech disoders in the children aged between 3 and 6 years who attendkindergarden. 503 children who attend the kindergarden were determined in Beypazarı. However, 101children were out of study for various reasons (N:402). The implementation of the study consists of twostages. In the first stage, the language and speech development of the children was determined with theLanguage and Speech Screening Form. The Turkish Preschool Language Scale–5 (TPLS–5) test wasadministered to the risky children in the second stage. The data obtained from the first stage of study, 23of 402 children were considered to have problems in language and speech development. The TPLS–5language test was administered to 22 out of 23 children. A moderate (0.30r0.490.70), positive (r0)and a significant correlation (p0.05) was found between their chronological age and their receptivelanguage age. A high level (0.70r0,88), positive (r0) and significant correlation (p0.01) was foundbetween the chronological and expressive language of the children. Language-speech screenings in preschool children are useful for identifying possible or existing language-speech problems and forintervention in the shortest possible time. The language and speech disorders seen in children cause somenegative effects on the families and affect society considerably in the long term. For this reason, it is quiteimportant to follow the language and speech development of children closely in the preschool period.en_US
dc.description.abstractDil ve konuşma gecikmesi olan çocukların, okul öncesi dönemde hem öğrenme güçlüğü hem depsikolojik ve davranışsal uyum sorunları ile karşılaşma riski vardır. Bu çalışmanın amacı, anaokulunadevam eden 3–6 yaş arasındaki çocuklarda dil ve konuşma bozuklarını analiz etmektir. Beypazarı’ndaanaokuluna devam eden toplam 503 çocuk belirlenmiştir. Ancak, 101 çocuk çeşitli nedenlerle çalışmadışı kalmıştır (N: 402). Çalışmanın uygulanması iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada çocukların dilve konuşma gelişimi Dil ve Konuşma Formu ile sorgulanmıştır. İkinci aşamada riskli çocuklara TürkçeOkul Öncesi Dil Ölçeği–5 (TPLS–5) testi uygulanmıştır Çalışmanın ilk aşamasından elde edilen verilerden402 çocuktan 23'ünün dil ve konuşma gelişiminde problem olduğu düşünülmüştür. TPLS–5 dil testi 23çocuğun 22'sine uygulandı. Çocukların kronolojik yaşları ve alıcı dil yaşları arasında orta (0.30 r 0.49 0.70), pozitif (r 0) ve anlamlı bir korelasyon (p 0.5) bulunmuştur. Çocukların kronolojik yaşları ileifade edici dil yaşları arasında ise yüksek düzeyde (0.70 r 0.88 ), pozitif (r 0) ve anlamlı birkorelasyon (p 0.01) elde edilmiştir. Okul öncesi çocuklarda dil-konuşma taramaları olası veya mevcutdil-konuşma problemlerinin belirlenmesi ve mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmesi içinfaydalıdır. Çocuklarda görülen dil ve konuşma bozukluğu, aileler üzerinde bir takım olumsuz etkileryaratmakta ve uzun vadede toplumu önemli düzeyde etkilemektedir. Bu nedenle, çocukların okul öncesidönemde dil ve konuşma gelişimlerini yakından takip etmek oldukça önemlidir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionof10.24130/eccd-jecs.196720182386en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.titleAn analysis of language and speech disorders in preschool children in Turkey: the case of Beypazarıen_US
dc.title.alternativeTürkiye’de okul öncesi çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarının analizi: Beypazarı örneklemien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage474en_US
dc.identifier.endpage484en_US
dc.relation.journalErken Çocukluk Çalışmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record