Show simple item record

dc.contributor.authorÇırak, Cüneyt
dc.contributor.authorEsendal, Enver
dc.date.accessioned2020-06-21T10:31:51Z
dc.date.available2020-06-21T10:31:51Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-2988
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRJek9UQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/8367
dc.description.abstractSoyanın gelişmesi, tohumların çimlenmesi ile başlayan, genç fıdeciğin yaprak ve dallar gibi vejetatif organları meydana getirmesi, çiçeklenmesi, bakla oluşturması ve bakla doldurması ile devam eden ve neticede, oluşan tohumların hasat olgunluğuna gelmesiyle son bulan bir olaydır. Bu zaman içerisinde soya, gelişimini ve verimliliğini teşvik eden veya gerileten pek çok faktörle karşılaşmaktadır. Bitkinin bu faktörlere tepkisi ve hayatını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu besin maddesi ve su miktarı, içinde bulunduğu gelişme dönemine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin, bitki çimlenme döneminde toprak tuzluluğuna karşı duyarlı iken, sonraki gelişme dönemlerinde daha mukavimdir. Yine, bitkinin su ihtiyacı, çiçeklenme ve bakla doldurma dönemlerinde, diğer gelişme dönemlerine nispetle çok daha fazladır. Bu bağlamda üreticinin verimli bir yetiştiricilik yapabilmesi için bitkiyi ve dolayısıyla gelişme dönemlerini iyi tanıması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractSoybeans' growing is a concept starting seed germination, continuing that young seedling produces vegetable organs such as leaves and branches, blooms, produces pods and finally finishing seed ripening. In the periods, soybean faces to a number of factors encouraging or limiting its growing and productivity. Its response to the factors and food and water quantity it needs to live vary depending upon present growing period of soybean. For example, while soybean is sensitive to soil salinity in germination, it is more resistant in the following periods. Similarly, its water need is much higher in blooming and seed forming periods than cithers. In this respect, growers have to know soybean and its growing periods to raise this plant productively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.titleSoyada bitki gelişim dönemlerien_US
dc.title.alternativePlant growth stages of soybeanen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record