Show simple item record

dc.contributor.authorGöl, Ceyhun
dc.contributor.authorDengiz, Orhan
dc.contributor.authorÖner, Muhammed Nuri
dc.date.accessioned2020-06-21T10:31:38Z
dc.date.available2020-06-21T10:31:38Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-7085
dc.identifier.issn1309-2111
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpReU56QXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/8325
dc.description.abstractBu çalısmanın amacı Çankırı-Yapraklı Ovacıkyaylası Deresi Havzası orman topraklarının temel özelliklerini ortaya koymak ve havza yönetimine yardımcı olacak bilgiler sunmaktır. Arastırma alanı 2474.2 ha olup, Çankırı-Yapraklı ilçesinde bulunmaktadır. Bölgeye ait arazi kullanımı, topoğrafik, jeolojik ve jeomorfolojik haritaların incelenmesi ve arazi gözlemleri sonucunda, arastırma alanında 14 adet profil açılmıstır. Analiz sonuçları ve arazi çalısmaları sonucu 6 farklı toprak serisi belirlenmistir. Belirlenen toprakların 2 tanesi genç olmaları nedeniyle Entisol ordosuna, 3 tanesi Mollisol ve 1 tanesi ise Inceptisol ordosuna dahil edilmislerdir. Arastırma alanında en fazla alana sahip topraklar Humic Dystroxerept (%28.5) iken en az alan %3.5 ile Typic Haploxeroll topraklardır.en_US
dc.description.abstractThe objective of this research was to investigate forest soil properties of çankırı Yapraklı Ovacıkyaylası River Basin and to submit some information to help for basin management. The study area is located çankırı-Yapraklı district and total area is approximately 2474.2 ha. After examination of topographic, land use, geologic and geomorphologic maps and land observation, 14 profile places were excavated in study area. By assessing the results of analyses and field studies, 6 different soil series were determined and described. Two of them were classified as Entisolls due to their young age, three are Mollisol and one is Inceptisol. While, Humic Dystroxerept soil has the largest area (28.5%), Typic Haploxeroll has the smallest area in the study area (3.5%).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.titleÇankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılmasıen_US
dc.title.alternativeBasic properties and classification of Çankırı-Ovacikyayla basin forest soilsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage11en_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: Aen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record