Show simple item record

dc.contributor.authorUysal, Osman
dc.contributor.authorCinemre, Hüseyin Avni
dc.date.accessioned2020-06-21T10:30:55Z
dc.date.available2020-06-21T10:30:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2147-6403
dc.identifier.issn2618-5881
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjeE9EVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/8162
dc.description.abstractAraştırmaya esas olan veriler, Samsun ili Dikbıyık Beldesinde 45 örnek işletmeden 2005 -2006 üretim döneminde anket yapılarak elde edilmiştir. Örnek işletmeler, arazi büyüklüğü kıstas alınarak, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. İncelenen işletmeler; küçük (1 -50 dekar), orta (51 -135 dekar) ve büyük (136 dekardan büyük) işletmeler olmak üzere 3 ve işletmeler ortalamasına göre değerlendirilmiştir. Araştırmada, tarım işletmelerinin sosyo- ekonomik yapısı ortaya konulmuş ve işletmeler bir bütün olarak incelenerek yıllık faaliyet sonuçlarına ulaşılmıştır. Saf hasıla tüm işletme gruplarında pozitif olup, tarımsal gelir ikinci grup işletmelerde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise bu grupta yer alan işletmelerin sebze üretimine ve hayvancılığa diğer işletme gruplarına göre daha fazla yer vermesidir.en_US
dc.description.abstractThe data were obtained from 45 sample farms through questionaries during 2005 -2006 production period in District of Dikbıyık in Samsun Province Sample farms determined according to land size criteria by using stratified ramdom sampling method. Farms were evalutated into 3 catagories according to their farm field size such as small (1 - 50 decares), medium (51 -135 decares) and large (bigger than 136 decares) and average of all farms. In the study, the socio- economic structure of agricultural enterprices stated and annual activity results gained when they examined as a whole. It is identified that net income is positive for all farm groups, and the second group farms have higher agricultural income than all other groups. Because vegetable production and livestock took more place in this group than the other groups.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.titleSamsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizien_US
dc.title.alternativeComparative economic analysis of the enterprises in Dikbiyik district of Samsun provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.relation.journalAkademik Ziraat Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record