Show simple item record

dc.contributor.authorGöl, Ceyhun
dc.contributor.authorDengiz, Orhan
dc.date.accessioned2020-06-21T10:27:41Z
dc.date.available2020-06-21T10:27:41Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-2988
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpFMk9URXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7923
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Amasya-Kapaklı orman fidanlığı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve sınıflandırılmasıdır. Fidanlık Amasya ili, Suluova ilçesi, Derebaşalan köyü kapaklı mevkiinde bulunmakta, Fidanlık Suluova ilçesine 16 km, Amasya iline 35 km uzaklıkta ve 1/25000 ölçekli Çorum G35-bl ve G35-b4 paftalarında yer almaktadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1050 m dir. Yıllık ortalama sıcaklık 9.8 C ve yıllık ortalama yağış ise 884.3 mm dir. Araştırma alanına ait topoğrafık, jeolojik ve jeomorfolojik harita ve arazi gözlemleri sonucunda sondalama ve grit metoduyla detaylı arazi çalışmaları yapılmış ve çalışma alanında 9 adet toprak profili kazılmış ve bunlardan 6 adeti birbirinde farklı özellik göstermiştir. Açılan her toprak profilinden horizon esasına göre toprak örnekleri alınmış ve laboratuvarda analizleri yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçların ve arazi gözlemlerinin değerlendirilmesi ile 6 farklı toprak tanımlanmıştır. Bunlardan 2 tanesi genç toprak özellikleri taşıması nedeniyle Entisoller, 3 tanesi Inceptisoller ve 1 tanesi de Alfisoller ordosuna girmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research was to determine some physical and chemical properties, and to classify Amasya-Kapaklı nursery soils. The study area is 16 km away from Suluova district and 35 km from Amasya province and located in 1/25000 scaled çorum G35-bl and b4 topographical map. Average altitude from sea level of the Basin is 1053 m. Average annual precipitation and temperature are 884,3 mm and 9.8 °C, respectively. With eveluation of topographical, geological and geomorphologial maps and land observations, 9 profiles were excavated and 6 of them were found different from each other in the study area. Detailed land observations were performed with the grid method and auger examinations. The soil samples were taken from each profile and analyzed in laboratory. By assessing the results of analyses and field studies, 6 different soils were determined, described and classified. Two of them are in Entisols, three in Inceptisols and one in Alfisols soil orders.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.titleAmasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerien_US
dc.title.alternativeClassification of Amasya (Kapaklı) forest nursery garden soils and their some phsicaly and chemical propertiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage330en_US
dc.identifier.endpage339en_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record