Show simple item record

dc.contributor.authorYulafçı, Ahmet
dc.contributor.authorCinemre, Hüseyin Avni
dc.date.accessioned2020-06-21T10:27:20Z
dc.date.available2020-06-21T10:27:20Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-2988
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRBek5UQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7862
dc.description.abstractBu çalışmada; Samsun İlinde faaliyet gösteren gıda sanayii işletmelerinin problemlerini tespit etmek amacıyla gayeli olarak seçilen 31 işletme ile anket yapılmıştır. Araştırma sonuçları; yaşanan ekonomik krizlerin kapasite kullanım oranını düşürdüğünü, satışları azalttığını ve yeni yatırımların yapılmasını caydırdığını göstermiştir. İnceleme alanında yeterli ve kaliteli ham madde temininde zorluklar yaşanmaktadır. Girdi maliyetlerinin yüksek oluşu ve vergi-sigorta primlerinin fazlalılığı başlıca şikayet konularıdır. Kredi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı kredi kullanım oranı düşüktür (%33). Pazarda fiyat konusunda yoğun rekabet yaşanmaktadır. İhracat yapan işletmelerin oranı %24'tür. İşletmelerin Avrupa Birliği'ne katılım konusundaki görüşleri genelde olumludur.en_US
dc.description.abstractIn the research,31 questionnaires has been made on judgement base with the firms in agro-food industry to reveal their problems. Capacity utilization by firms has been negatively affected due to economic crises, marketed product dropped and investments discouraged. Difficulties have arisen for firms in accessing the necessary amount and quality of row products. High input prices and tax rates together with insurance payments have been major sources of complaints made by firms. Due to the high cost of credit, only 33 % of firms can make use of it. There has been a severe price competition among firms. Twenty-four percent of the firms exported their products. The firms have generally welcomed joining to EU.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.titleSamsun ili gıda sanayii işletmelerinin sorunlarıen_US
dc.title.alternativeProblems of the firms in the food industry sector in Samsunen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage60en_US
dc.identifier.endpage63en_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record