Show simple item record

dc.contributor.authorKaraca, Arzu
dc.contributor.authorKevseroğlu, Kudret
dc.date.accessioned2020-06-21T10:26:31Z
dc.date.available2020-06-21T10:26:31Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1300-2988
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVd056WTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7686
dc.description.abstractBu çalışma, Samsun şartlarında, 1996 ve 1997 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada, Erzurum (büyük ve küçük), Burdur, Tokat, Hatay, Uşak, Çarşamba ve Kıbrıs orijinli kişniş meyveleri ile Hatay ve Denizli orijinli rezene meyveleri kullanılmıştır. Orijinler arasında uçucu yağ oranı en yüksek olan Çarşamba orijinli kişnişler (%0.89) ile Hatay orijinli rezeneler (%2.43) olmuştur. En yüksek meyve verimi ise Çarşamba orijinli kişnişler (197.9 kg/da) ile Denizli (52.83 kg/da) orijinli rezenelerden elde edilmiştir. En yüksek uçucu yağ verimi, Çarşamba kişnişinden (1757 02 ml/da) ve Denizli rezenesinden (1221.64 ml/da) sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted under the conditions of Samsun in 1996 and 1997 years. In this study 8 different corianders originated Erzurum (big and small), Burdur, Tokat, Hatay, Uşak, çarşamba, Kıbrıs and 2 fennels that originated (Hatay and Denizli) fruits were used. The mean of two years was showed that the rate of volatile oil was obtained from coriander of çarşamba origin (%0.89) and fennel of Hatay (% 2.43). The highest fruit yield was sbtained from coriander of çarşamba origin (197.9 kg/da) and fennel of Denizli origin (52.83 kg/da). The highest volatile oil yield was obtained from coriander çarşamba origin (1757.02 mi/da; and fennel of Denizli origin (1221.64 ml/da).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.titleFarklı orijinli kişniş ( Coriandrum sativum L.) ve rezene ( Foeniculum vulgare Mill.) bitkilerinin önemli tarımsal özellikleri üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe research of some important agricultural characters of coriander ( Coriandrum sativum L.) and fennel ( foeniculum vulgare Mill.) originisen_US
dc.typeotheren_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage77en_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi)en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record