Show simple item record

dc.contributor.authorEkberli, İmanverdi
dc.contributor.authorGülser, Coşkun
dc.contributor.authorMamedov, Amraklı
dc.date.accessioned2020-06-21T10:25:59Z
dc.date.available2020-06-21T10:25:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1304-9984
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnMU56ZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7521
dc.description.abstractÖzet: Toprak yüzeyinin anlık ısınması veya soğuması toprak mikro klimasına ve toprak süreçlerine önemli düzeyde etki yapmaktadır. Bu araştırmada, toprak yüzeyinin anlık ısınması veya soğuması durumunda bir boyutlu ısı iletkenliği denklemi incelenmiştir. Denklemin çözümünde benzerlik teorisi uygulanmıştır. Hata, tamamlayıcı hata fonksiyonları ve Fourier sayısından kullanılarak çözüm sade biçimde ifade edilmiştir. Yarısonsuz ortamda (toprakta) ? birimsiz sıcaklığı ve Fo y Fourier sayıları arasındaki ilişki (Fourier sayılarının küçük ve büyük değerleri için) gösterilmiştir. Aynı zamanda, elde edilen çözümünün kullanılması ile toprak profili boyunca sıcaklık değişiminin tahmin edilmesininmümkünlüğü sayısal örnek üzerinde gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractAbstract: Instant heating and cooling of soil surface has an important effect on soil micro climate and soil processes. In this research, one dimensional heat conductivity equation was investigated in case of instant heating and cooling soil surface conditions. Similarity theory was applied for solution of the equation. The solution was expressed in a simple way with using error, complementary error functions and Fourier number. In semi-infinite media (soil), the relationship between θ dimensionless temperature and F o y Fourier numbers (for small and large values of Fourier numbers) was shown. The prediction of changes in soil temperature along soil profile using the solution has been also shown on a numerical example.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.titleToprakta Bir Boyutlu Isı İletkenlik Denkleminin İncelenmesinde Benzerlik Teorisinin Uygulanmasıen_US
dc.title.alternativeThe Application of Similarity Theory for Investigation of One Dimensional Heat Conductivity Equation in Soilen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record