Show simple item record

dc.contributor.authorBulucu, Naime Bilinç
dc.contributor.authorKöprülü, Hülya
dc.contributor.authorKeleş, Çayır Gonca
dc.contributor.authorGüler, Ahmet Umut
dc.contributor.authorBiçer, Işıl
dc.contributor.authorŞimşek, Burçak
dc.contributor.authorCender, Ebru
dc.date.accessioned2020-06-21T10:15:23Z
dc.date.available2020-06-21T10:15:23Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-4817
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRrM056WTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7302
dc.description.abstractAmaç: İnsan ömrü 20. yüzyılın başından itibaren önemli ölçüde uzamıştır. Oldukça hızlı bir şekilde artan yaşlı populasyonda yaşam kalitesinin korunması sağlık alanındaki en önemli hedeflerden biri olmalıdır. Çalışmanın amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız diş sağlığı durumunu saptayarak konuyu öneriler ile tartışmaktır. Birey ve Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 2004 yılında başvuran 60 yaş ve üzeri hastaların dosya kayıtlan incelenerek; sistemik durumları, DM FT indeksi, ağız diş sağlığı ile ilgili tedavi gereksinimleri ve yapılan tedavi işlemleri tespit edildi. Bulgular: Çalışmamızda yaş ortalaması 67.05 6.16 olan, 76 erkek ve 67 kadın olmak üzere toplam 143 hastanın dosya kayıtları incelendi. En yüksek DMFT indeks değerinin 76 yaş ve üstü bireylerde olduğu saptandı. 24 hastaya (%16.8) sabit protez, 47 hastaya (%32.9) hareketli-bölümlü protez, 43 hastaya (%30.1) tam protez yapıldığı ve 100 hastaya periodontal tedavi uygulandığı tespit edildi. Sonuç: Yaşlılıkta diş hekimine ihtiyacın arttığını destekleyen çalışmamızın bulguları ışığında, yaşlı bireylerin ağız diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesinin ve bu bireyleri diş hekimliği kliniklerine çekebilecek çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı düşüncesindeyiz.en_US
dc.description.abstractAim: At 20th century human life span is longer. Due to the increasing proportion of elderly population, the main target of health politics must be to save the quality of health. The aim of the study was to detect the oral health status of geriatric patients, applied to Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry, and discuss them with their solutions. Subjects and Methods: Recordings on systemic conditions, DMFT index, dental treatment needs, and performed dental treatments of 60 years and older patients who applied to Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry in 2004 were determined. Results: Recordings of 143 patients (76 males and 67 females) with a mean age 67.05±6.10 were evaluated. The greatest DMFT index score was detected in 76 years and older patients. It was determined that fixed dentures for 24 patients (16.8%), removable partial dentures for 47 patients (32.9%), removable full dentures for 43 patients (30.1%), and periodontal treatments for 100 patients were performed. Conclusion: Findings of this study support that needs for dentists is increased at elderly. In the light of these observations, it is considered that informing the older individuals about oral health and studies on increment of application rate of those should be useful.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.titleOndokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizien_US
dc.title.alternativeOral health analysis of 60 years and older people that had applied to Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistryen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.endpage93en_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record