Show simple item record

dc.contributor.authorBodrumlu, Emre
dc.contributor.authorSümer, A. Pınar
dc.contributor.authorSumer, Mahmut
dc.contributor.authorKöprülü, Hülya
dc.date.accessioned2020-06-21T10:14:39Z
dc.date.available2020-06-21T10:14:39Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0250-5207
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRjME5UZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7126
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi kliniklerine başvuran bireylerin dental korku düzeylerinin sebeplerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bireyler ve Yöntem: Çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi kliniklerine başvuran toplam 1335 bireyde (650 erkek, 685 kadın) yürütülmüştür. Bireylere Dental Fear Scale (DFS) anketi uygulanarak, yaşa ve cinsiyete göre DFS değerleri incelenmiştir. Bulgular: Çalışma sonucunda bireylerin % 41'inin dental korku göstermediği gözlenmiştir. Genelde erkeklerde ortalama DFS değerlerinin kadınlara oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. İğnenin görülmesi ve yapılması, en çok korku uyandıran durumlardır. Erkeklerde oluşan sistemik belirtiler, nefes alıp vermenin hızlanması ve kalbin hızlı çarpması iken, kadınlarda en sık kasların kasılması ve kalbin hızlı çarpması görülmektedir. Sonuç: Dental korku, yapılacak tedavinin seyrini etkileyebilmektedir. Bu nedenle, en çok korku uyandıran durumlar dikkate alınarak çalışıldığında, tedavi işlemlerinin daha rahat yapılabileceği unutulmamalıdır.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of this study was to evaluate the levels and the reasons of dental anxiety in patients applying to the clinics of Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry. Subjects and Method: A total of 1335 patient (650 male, 685 female) applied to the clinics of Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry participated in this study. Patients were carried out Dental Fear Scale (DFS) questionnaire and the evaluation of DFS was made according the age and gender. Results: Results of this study indicated that 41 % patients attending to our study had no dental anxiety. Males had higher mean ratings, therefore tended to be more anxious than females. The sight and sensation of the injection needle were the most common fear-eliciting stimuli. Although the breathing increases and increased heart rate were the most common physiological response in males, the tension of the muscles and increased heart rate were the most in females. Conclusion: It has been concluded that dental anxiety may affect the seeking of dental care. Therefore the dentist should be aware of his/her patient's fear pattern suggesting how to approach the problem.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.titleOndokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesine başvuran bireylerde dental korkunun değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of dental anxiety of patients applying to Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistryen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.journalHacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record