Show simple item record

dc.contributor.authorAkar, Ayşegül
dc.contributor.authorCanbaz, Sevgi
dc.contributor.authorArslan, H. Nilden
dc.contributor.authorPekşen, Yıldız
dc.date.accessioned2020-06-21T10:14:33Z
dc.date.available2020-06-21T10:14:33Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1303-734X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFeU5qTTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7097
dc.description.abstractAMAÇ: Birçok doğal ve insan yapımı kaynak tarafından yayılan elektromanyetik dalgalar (EMD), daha fazla günlük hayatımızda yer almakta ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (OMÜUAH)’inde çalışan hemşirelerin, EMD yayan bazı cihazları kullanım sıklıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Kesitsel tipteki bu çalışma 1-31. Mayıs.2009 tarihleri arasında OMÜUAH’ inde yapılmıştır. Bu tarihler arasında hastanede çalışan toplam 456 hemşireden 368 (%80,7)’i araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Veriler ortanca (minimum-maksimum) ve yüzdelikler olarak verilmiştir. Verilerin değerlendirmesinde Mann-Whitney U testi kullanılmış, istatistiksel anlamlılık düzeyi p0.05 olarak alınmıştır. BULGULAR: Katılımcıların 366 (%99,5)’sı cep telefonu, 293 (%79,6)’ü saç kurutma makinesi, 289 (%78,6)’u uydu anteni, 129 (%35,1)’u kablosuz internet ve 73 (%19,8)’ü mikrodalga fırın kullandıklarını ifade etmişlerdir. Cep telefonu kullanan hemşirelerin 102 (%27,9)’sinin “her yöne sınırsız tarifesi” bulunmaktadır. Her yöne sınırsız tarifesi olanlar ve olmayanlar arasında en az konuşma süresi ve aylık harcama açısından istatistiksel fark bulunmazken, en uzun konuşulan sürede fark bulunmuştur(p0.05). Hemşirelerin 311 (%85,0)’i evde gece telefonunu açık bıraktığını, bunların da tamama yakını yatak odasında bıraktığını ifade etmiştir. Katılımcıların 66 (%18,0)’sı araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğunu belirtmiştir. SONUÇ: Çalışmada katılımcıların tamama yakınının EMD yayan cihazlar kullandığı, en sık kullanılan cihazın cep telefonu olduğu bulunmuştur. EMD yayan cihazları yaşamımızdan tümüyle çıkarmamız mümkün olmadığından, olası zararlarını en aza indirmek için kullanımını sınırlandırmak gerektiği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractAIM: The electromagnetic waves (EMW) emitted by both natural and man made sources have increased in our daily surroundings and the threat presented by these waves is crucial for human health. The aim of this study was determine the utility frequence of the devices with electromagnetic field by the nurses deployed in Ondokuz Mayıs University Hospital (OMUH). METHOD: This cross-sectional study was conducted between 1and 31May 2009 at OMUH. Of the 456 nurses who worked at the hospital in this period, 368 (80.7%) nurses accepted to participate in our study. The data are presented as medians (minimum-maximum) and percentages. The data were evaluated using Mann-Whitney U test and the level of statistical significance was determined as p<0.05. RESULTS: Of all the participants, 366 (99.5%) used mobile telephone, 293 (79.6%) used hair dryer, 289 (78.6%) used satellite receiver, 129 (35.1%) used wireless internet modem and 73 (19.8%) used microwave oven. Of the nurses using mobile telephone, 102 nurses (27.9%) had “limitless talk“ tariff. There was no statistical difference with respect to the minimum amount of time allocated to the telephone talk and monthly expenditure between nurses using the limitless talk tariff and those who did not. On the other hand, there was difference in the maximum amount of time allocated to the telephone talk (p<0.05). Of these nurses, 311 (85%) reported that they left their mobile telephones on at night and the mobile telephone was kept at bedroom by almost all of these subjects. Sixty six participants (18%) reported that they used mobile telephone while driving. CONCLUSION: Our study revealed that almost all the participants used EMW emitting devices and that mobile telephone was the most common EMW emitting device. As it is not possible to completely remove the EMW emitting devices from our lives, we believe that their utility should be limited to minimize their negative effects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleHemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığıen_US
dc.title.alternativeThe utility frequence of the devices with electromagnetic field by nursesen_US
dc.typeotheren_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage579en_US
dc.identifier.endpage584en_US
dc.relation.journalTSK Koruyucu Hekimlik Bültenien_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record