Show simple item record

dc.contributor.authorGüler, Ahmet Umut
dc.contributor.authorGüler, Eda
dc.contributor.authorYılmaz, Fikret
dc.contributor.authorKöprülü, Hülya
dc.date.accessioned2020-06-21T10:14:32Z
dc.date.available2020-06-21T10:14:32Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1302-4817
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRVeU9ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7091
dc.description.abstractAmaç: Estetik restoratif materyallerin rengi birincil olarak materyalin kalınlığı ve materyalin arkasında kalan renk ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı farklı renklerdeki kompozit rezin materyalinin çeşitli kalınlıklarda kendi renk skalasıyla renk farklılıklarını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem. Bu çalışmada Universal bir kompozit rezin materyalinin (Filtek Z250) dört farklı rengi (Al, A2, A3 ve A3.5) incelenmiştir. Standart kalınlıkla örnekler, içerisinde 15 mm çapında 0.5 mm, I mm, 1.5 mm, 2 mm ve 2,5 mm derinliğinde silindirik yuvalar hazırlanmış pirinç kalıplar kullanılarak elde edildi. Her bir grup için 5 örnek hazırlandı. Renk değerleri ölçülmeden önce örnekler 24 saat 37 Cde distile suda bekletildi. Örneklerin renk değerleri standart bir arka plan kullanılarak kolorimetre (Minolta CR-300) ile ölçüldü. Veriler C1E L*a*b* sistemine göre kaydedildi. Grupların renk farklılıkları (A/İ*,) üretici firmaların kendi renk skalalarının renk değerleri temel alınarak hesaplandı. İstatistiksel olarak verilerin önem kontrolleri iki yönlü varyaııs analizi (Two-way ANOVA) kullanılarak yapıldı. Ortalamaların çoklu karşılaştırılması Tu-key HSD testi kullanılarak değerlendirildi (a.O5). Bulgular: İki yönlü varyans analizine göre renk farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde materyal renginden ve kalınlığından ve bunların etkileşiminden etkilenmiştir. A I ve A2 renklerinde I mm, 2.5 mm ve 0.5 mm kalınlıklarda AE* değeri 3.7'den büyüktür. A3 ve A3.5 renklerinde 0.5mm, I mm, 2 mm ve 2.5 mm kalınlıklarda AE* değeri 3.7'den büyüktür. En düşük AE* değerleri 1.5 mm kalınlıklarda hazırlanan gruplarda elde edilmiştir.Sonuç: Bu çalışmanın sınırlamaları dahilinde kompozit rezin materyalinin kalınlığı değiştikçe renk değeri farklılık gösterinektedir. Üretici firmanın renk skalası ile en az renk farkı 1.5 mm ve 2 mm olarak hazırlanan örneklerde elde edilmiştir ve bu kalınlıklardaki renk farkı gözün fark edebileceği değerin altında ve klinik alarak kabul edilebilir düzeydedir. Bu kalınlıklardan daha düşük reva daha yüksek kalınlıklarda skala ile arasındaki renk farklılığı değeri 3.7'den daha büyüktür. Bu değerler klinik olarak fark edilebilir düzeydedir re skala ile uyum göstermemektedir.en_US
dc.description.abstractAim: The color of esthetic restorative material is primarily related to material thickness and background color. The purpose of this study was to evaluate color differences between a composite resin prepared in different color and thickness and its own color shade tabs. Material and Methods: In this study, four different colors (A 1, A2, A3, and A3.5) of a universal composite resin (Eiltek Z250) were investigated. Standard thickness specimens were prepared by using brass molds with different depth sockets (05 mm, I mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm). Each specimen had a diameter of 15 mm. Five specimens were prepared for each group. Before color measurements, specimens were stored m 37 °C distilled water for 24 hours. The color of all specimens groups and its own color shade tabs were measured with a colorimeter (Minolta CR-300) using CIE L*a*b* relative to standard illuminant A against a white background. Color differences (AE*) of the groups were calculated based on the color values of the color shade guide. The statistical analysis of the color variation data included a 2-wav analysis of variance (ANOVA). Then the means were compared by Tukey HSD test (a.O5). Results: According to the ANOVA results, color, thickness, and their interaction were statistically significant (P<.()5). In the AI and A2 colors, AE* values of the 0.5 mm, I mm, and 2.5 mm thickness groups were greater than 3.7. In the A3 and A3.5 colors, AE* values of the 0.5 mm, I mm, 2 mm and 2.5 mm thickness groups were greater than 3.7. The lowest AE* values were obtained in the 1.5 mm thickness groups for all color. Conclusion: In the limitation of this study, when thickness of the composite resin material was changed, the color values of the material showed differences. The lowest color differences with color shade tabs were observed in the specimens which were prepared in 1.5 and 2 mm thickness. Color difference val&not;ues of 0.5 mm, I mm and 2.5 mm thickness groups for Al and A2 color, and color difference values of 0.5 mm, I mm, 2 mm, and 2.5 mm thickness groups for A3 and A3.5 colors were greater than or equal to 3.7. These values were considered visually perceptible as well as clinically unacceptable and were different with its own color shade tabs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.titleFarklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the color differences between a composite resin prepared in different color and thickness with its own color shade tabsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage146en_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record