Show simple item record

dc.contributor.authorHoruz, Ayhan
dc.contributor.authorEkberli, İmanverdi
dc.contributor.authorKorkmaz, Ahmet
dc.contributor.authorAkınoğlu, Güney
dc.contributor.authorÖzdemir, Nutullah
dc.date.accessioned2020-06-21T10:14:28Z
dc.date.available2020-06-21T10:14:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1308-8750
dc.identifier.issn1308-8769
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRNE9UZ3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7067
dc.description.abstractBu çalışmada Samsun ilinin Çarşamba ve Terme ilçelerine ait bazı fındık bahçelerinde toprakların fosfor adsorpsiyon kapasiteleri ve izotermlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma topraklarının fosfor adsorpsiyonları 1.01 ile 234.15 µg g-1 arasında değişmektedir. Fındık bahçesi topraklarında, Freundlich izoterm denklemindeki birim ağırlıktaki toprağın fosforu tutma kapasitesini ifade eden K izoterm parametreleri 3.161 ile 44.988 mg kg-1 arasında değişirken, adsorpsiyon entalpisinin ampirik n parametreleri ise 0.692 ile 1.488 arasında değişmiştir. Fosfor absorpsiyon kapasitesinin belirlenmesi sonucunda, yöre topraklarının Freundlich izoterm denklemine uyum sağladığı, Langmuir izoterm denkleminin ise uyum sağlamadığı belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractThe objective of this study was to determine phosphorus adsorption capacities and isotherms of soils in some hazelnut orchards at çarşamba and Terme districts of Samsun. Phosphorus adsorptions of the soils used in this study varied between 1.01 and 234.15 µg g-1 . In the soils of hazelnut orchards, while K isotherm parameters, define the phosphorus fixation capacity of soil in Freundlich equation, varied between 3.161 and 44.988 mg kg-1 ; empirical n parameters of adsorption enthalpies varied between 0.879 and 1.488. It was determined that phosphorus adsorption in soils of the region fitted to Freundlich isotherm equation but didn't fit to Langmuir isotherm equation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.titleTerme ve Çarşamba'daki bazı fındık bahçelerinde toprakların fosfor adsorpsiyon kapasitelerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of phosphorus adsorption capacities of soils in some hazelnutorchards at Terme and Çarşamba districtsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage249en_US
dc.identifier.endpage257en_US
dc.relation.journalAnadolu Tarım Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record