Show simple item record

dc.contributor.authorEkberli, İmanverdi
dc.contributor.authorDengiz, Orhan
dc.contributor.authorGülser, Coşkun
dc.contributor.authorÖzdemir, Nutullah
dc.date.accessioned2020-06-21T10:14:27Z
dc.date.available2020-06-21T10:14:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2146-8141
dc.identifier.issn2146-8141
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZeU1UZzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7060
dc.description.abstractBenzerlik teorisi bazı değişkenlerin boyutsuz bileşenlerinin belirlenmesiyle deneysel verilerin yorumlanmasına, bu nedenle toprak sıcaklığını ifade eden ısı taşınımı denkleminin çözümüne de yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmada, Samsunun Çarşamba ilçesindeki Vertisol, lnceptisol, Entisol topraklarda profil boyunca sıcaklık değerleri ölçülmüş ve ısısal yayınım katsayıları hesaplanmıştır. Boyutsuz sıcaklık fonksiyonu benzerlik teorisine göre oluşturulmuş, aynı zamanda toprak derinliğine, zamana ve ısısal yayınım katsayısına bağlı olarak, TI benzerlik kriteri değerleri belirlenmiştir. Boyutsuz sıcaklık fonksiyonunun 0.27 ve 069 arasındaki değişimine karşılık, Tt benzerlik kriterinin 0.221 ve 0.323 arasında değiştiği saptanmıştır. Boyutsuz sıcaklık fonksiyonu ile benzerlik kriteri arasında belirlenen önemli düzeydeki regresyon katsayısı (R0.593), benzerlik kriteri değerlerinden yararlanarak toprakların farklı horizonlarındaki sıcaklık değişimine ait benzerliğin belirlenebileceğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractSimilarity theory can help to interpret of experimental data with determining dimensionless components ofsome variables, in this case help to solution of heat conductivity equation expressing soil temperature. in this study, soil temperature values along the soil profiles of Vertisol, lceptisol and Entisol in Çarşamba District of Samsun were measured and heat diffusivity coefficients were estimated. Dimensionless temperature function was obtained according to similarity theory, also Tt similarity criteria values were determined depend on soil depth, time and heat diffusion coefficient. It was determined that dimensionless temperature function varied between 0.27 and 0.69, while ıı similarity criteria varied between 0.221 and 0.323. The significant regression coefficient (RO.593) between dimensionless temperature function and similarity criteria shows that the similarity of soil temperature change in different soil horizons can be determined using similarity criteria values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.titleBenzerlik teorisinin toprak sıcaklığına uygulanabilirliğien_US
dc.title.alternativeApplicability of similarity theory to soil temperatureen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.relation.journalToprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record