Show simple item record

dc.contributor.authorGündüz, Kaan
dc.contributor.authorKöprülü, Hülya
dc.contributor.authorAkarsu, Serdar
dc.contributor.authorSumer, Pınar
dc.date.accessioned2020-06-21T10:14:22Z
dc.date.available2020-06-21T10:14:22Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-4817
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRrM056UTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7028
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızın amacı farklı dört iletken maddenin Elektronik Çürük Monitörünün (ECMIV) oklüzal çürüklerin tam değerine olan etkisini in-vitro incelemek, en uygun iletken maddenin kullanılmasına dolayısıyla çürük tanısında klinisyenlerin daha başarılı sonuçlar elde etmesine olanak sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, toplam 100 adet kavitasyon göstermeyen, beyaz ve kahverengi renklenmeye sahip olan çekilmiş insan küçük azı ve büyük azı dişleri ile 4 farklı iletken madde in-vitro olarak kullanıldı. Bulgular: KY kayganlaştırıcıjel ile ölçülen ECM IV değerlerinin ROC analizi sonuçlarına göre diğer iletken maddelere göre en yüksek duyarlılık ve özgüllük değerlerini verdiği görüldü. %0.9 luk SF ise histolojik sınıflamaya göre uyumunda en düşük duyarlılık ve özgüllük değerlerini verdi. Sensodyne F diş macunu ile profilaksi patı arasında duyarlılık ve özgüllükleri açısından belirgin bir fark görülmedi. Sonuç: KY kayganlaştırıcı jel karşılaştırdığımız diğer iletkenlere göre ECM IV için tüm çürük bölgelerinde daha uyumlu sonuçlar vermiştir. Profilaksi patı ve Sensodyne F dişmacunu iletkenleri de çalışmada uyumlu sonuçlar vermiştir. SF çalışmada en düşük sonuçları vermiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak klinisyenlerin ECM IV ile büyük azı ve küçük azı dişlerde oklüzal çürükler için yapacakları çalışmalarda iletken madde olarak KY kayganlaştırıcı jeli kullanmalarını, bulunmaması halinde elde edilmesi daha kolay olan dişmacunu ve profilaksi patını kullanmalarını önerebiliriz.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of study to investigate different contact materials could influence the diagnostic accuracy of Electronic Caries Monitor in occlusal caries and be able to find best conductor media for clinicans to improve their diagnostic performance. Material and Method: In this study, a total of 100 non-cavitated extracted molar and premolar teeth which had white and brown stained on occlusal surface were used with 4 different contact materials in-vitro. Results: The ROC analysis showed that KY lubricating jelly was the higher sensitivity and spesificity results than the other contact materials for ECM IV measurements. According to histological evaluation the %0.9 SF had the worst sensitivity and spesificity results No difference was found between Sensodyne F toothpaste and prophylaxis paste. Conclusion: KY lubricating jelly was found to produce the best overall diagnostic performance for all caries sites than the other contact materials. Sensodyne F toothpaste and prophylaxis paste were also found validate in this study. The worst results were found with SF in the study. According to results of this study, we can suggest to clinicians to use primarily KY lubricating jelly for occlusal caries diagnosis in premolar and molar teeth if not possible to find KY lubricating jelly they can use Sensodyne F toothpaste and prophylaxis paste which can be found easily than KY lubricating jelly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.titleOklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesien_US
dc.title.alternativeIn-vitro research of different contact materials for occlusal caries diagnosis with electrical caries monitoren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record