Show simple item record

dc.contributor.authorSaraç, Duygu
dc.contributor.authorSaraç, Y. Şinasi
dc.contributor.authorKülünk, Tolga
dc.contributor.authorKülünk, Şafak
dc.date.accessioned2020-06-21T10:14:21Z
dc.date.available2020-06-21T10:14:21Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-3100
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRFeE9ESXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7023
dc.description.abstractAmaç: Tam seramik restorasyonların simantasyonu sırasında seramik içinden geçen ışık yoğunluğu adeziv rezin simanın polimerizasyon derecesini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, iki farklı ışık kaynağı ile farklı kor ve dentin kalınlıklarına sahip In-Ceram Alumina porseleninden geçen ışık yoğunluğunu incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada farklı kalınlıklarda kor ve dentin porseleninden hazırlanmış disklerden geçen ışık yoğunlukları bir radyometre ile belirlendi. Işık kaynakları olarak Quartz Tungsten Halogen (QTH) ve Light Emitting Diodes (LED) kullanıldı. Değerler Tek Yönlü Varyans Analizi, Post-Hoc Turkey ve Student t testleri ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: In-Ceram Alumina kor kal kalınlığı arttıkça ışık geçirgenliğinde belirgin bir azalma ve glaze işleminin ışık geçirgenliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlendi (p0.05). Geçen ışık yoğunlukları her iki ışık kaynağında da adeziv rezinin optimal polimerizasyonu için gerekenden daha düşüktü. Sonuç: In Ceram Alumina restorasyonların simantasyonunda adeziv rezin simanlar kullanılacaksa bunların hem kimyasal hem de ışık ile polimerize olan tipleri seçilmelidir.en_US
dc.description.abstractObjective: Light transmission through all-ceramic restorations affects the polymerization degree of adhesive resin cement during cementation. The aim of this study was to investigate the light intensity that transmits through In-Ceram Alumina ceramic which have different core and dentin thickness, with the use of two different light sources. Material and Method: The light intensity that transmits through the discs that have different core and dentin thickness were determined with a radiometer. Ouartz Tungsten Halogen (QTH) and Light Emitting Diodes (LED) were used as the light sources. The data were analyzed with one-way analysis of variance, Post Hoc Tukey and Student t tests. Results: It is determined that when the core thickness of In-Ceram Alumina was increased, the light transmission decreased and there was a positive effect of the glaze procedures on the light transmission (p<0.05). The light that transmitted in both light sources was less than the required for the optimal polymerisation of the adhesive resin. Conclusion: The results suggest that in the cases when In-Ceram Alumina restorations will be cemented with an adhesive resin cement, a dual-cured type must be selecteden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.titleFarklı kor ve dentin kalınlıklarının tam seramik materyalinden ışık geçişi üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of different core and dentin thickness on the light transmission through an all-ceramic materialen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage169en_US
dc.identifier.endpage174en_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (.Acta Odontologica Turcica)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record