Show simple item record

dc.contributor.authorEgüz, Şule
dc.contributor.authorKesten, Alper
dc.date.accessioned2020-06-21T10:10:45Z
dc.date.available2020-06-21T10:10:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-2899
dc.identifier.issn2149-9683
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVM05EQTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6895
dc.description.abstractYaşam boyu eğitim sürecinde çok yönlü öğrenme ortamları olarak kullanılan müzeler, eğitim alanında da etkin kullanım mekânları ve ideal öğrenme ortamları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Araştırmanın amacı; müze ile eğitimin mevcut durumunu Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ve bu dersi alan öğrencilerin görüşleri doğrultusunda belirlemek ve müzelerin eğitim amaçlı kullanılmasının Sosyal Bilgiler öğretimine katkısının ne olabileceğini ortaya koymaktır. Bu araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma yapılan okulların seçiminde ise maksimum durum örneklemesi yöntemine başvurulmuştur. Bu çalışmanın sonunda sosyo-ekonomik bakımdan üst düzey olarak belirlenen 3 okulun 2’sinde müze ziyaretlerinin, özellikle de sanal müze ziyaretlerinin Sosyal Bilgiler dersi içerisinde daha etkin kullanıldığı ve periyodik olarak müze ziyaretleri yapıldığı belirlenmiştir. Alt düzey olarak belirlenen 3 okulda ise öğretmenlerin müzeleri Sosyal Bilgiler dersinde etkin olarak kullanmadıkları saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmanın sonuçları bürokratik işlemlerin uzunluğunun öğretmenlerin müze ziyaretleri konusunda isteklerinin azalmasına neden olduğunu göstermiştir. Bu araştırmada görüş bildiren öğretmenlerin Sosyal Bilgiler programında yer alan müze ile eğitim konusunda tam anlamıyla bilgi sahibi olmamalarına bağlı olarak öğretmenlerin programda yer alan müze ile eğitim etkinliklerini uygulamaları konusunda teşvik edilmeleri ve desteklenmeleri ihtiyacı bu çalışma ile açıkça ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractMuseums are spaces of effective utilization and ideal learning environments as multi-faceted learning environments in the process of lifelong education. The purpose of this study is to determine the current state of museum-integrated education according to the views of Social Studies teachers and the students of these courses and to establish the contribution of using museums with education purposes to the teaching of Social Studies. The study results showed that museum visits in two of the three schools identified as socio- economically high-level, especially virtual museum visits were used more effectively in the Social Studies courses and museum visits were held periodically. It was discovered in three schools identified as low-level that teachers did not use museums effectively in the Social Studies courses. Also, the study results showed that the length of bureaucratic operations demotivate teachers to hold museum visits.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleTeachers and students’ opinions regarding learning with museum in social studies course: Case of Samsunen_US
dc.title.alternativeSosyal bilgiler dersinde müze ile eğitimin ğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage81en_US
dc.identifier.endpage103en_US
dc.relation.journalİnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record