Show simple item record

dc.contributor.authorGülser, Coşkun
dc.contributor.authorEkberli, İmanverdi
dc.contributor.authorMamedov, Amrakh
dc.contributor.authorÖzdemir, Nutullah
dc.date.accessioned2020-06-21T10:10:11Z
dc.date.available2020-06-21T10:10:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-8750
dc.identifier.issn1308-8769
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7161/omuanajas.371463
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFek9EUTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6786
dc.description.abstractIsı iletkenlik denkleminin farklı toprak katmanlarına uygulanmasında, toprak sıcaklığındaki fazdeğişiminin dikkate alınması gerekir. Bu çalışmada, farklı toprak katmanları için ısı iletkenlikdenkleminin çözümünde faz değişimi dikkate alınarak, çözümün günlük toprak sıcaklık değişiminintahmininde uygulanabilirliği gösterilmiştir. Toprağın 10, 20 ve 50 cm derinliklerinde, ısı iletkenlikdenkleminin çözümü ile hesaplanan ve ölçülen sıcaklık değerleri arasındaki hata kareler ortalamasınınkarekökü, mutlak hata, maksimum nispi hata, ortalama yanılgı hatası, uygunluk indeksi ve modelinetkinliği hesaplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler, ısı iletkenlik denkleminin faz değişimini içerensınır koşulundaki çözümünün, toprak derinliği boyunca günlük sıcaklık değişiminin tahminindekullanılabilirliğini göstermektedir. Toprağın ısısal yayınım katsayısı artan toprak nemine bağlı olarakazalan artış göstermekte, ısısal yayınım ve nem arasındaki ilişkinin ise parabolik fonksiyonla ifadesimümkün gözükmektedir.en_US
dc.description.abstractPhase change in soil temperature should be taken into account in application of heat conductivityequation to different soil layers. In this study, applicability of the solution in daily soil temperaturechange was provided with consideration of phase change in the heat conductivity equation. Root meansquare error, absolute error, maximum relative error, mean bias error, and conformity index betweenmeasured and estimated temperature values of the solution of heat conductivity equation, and efficiencyof the model were calculated at 10, 20 and 50 cm depths of soil. Results of statistical evaluationsshowed that solution of heat conductivity equation within the given boundary condition, includingphase change, can be used for the prediction of daily temperature change along with soil depth. Soilheat diffusivity showed declining increase with increasing in soil moisture content, and the relationshipbetween heat diffusivity and moisture can be expressed by the parabolic function.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.7161/omuanajas.371463en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.titleFaz değişimine bağlı olarak ısı iletkenliği denkleminin incelenmesi ve toprak neminin ısısal yayınıma etkisien_US
dc.title.alternativeInvestigating of heat conductivity equation with consideration of phase change and effect of soil moisture on heat diffusivityen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume33en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage261en_US
dc.identifier.endpage269en_US
dc.relation.journalAnadolu Tarım Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record