Show simple item record

dc.contributor.authorKaracalar, Serap
dc.contributor.authorSarıhasan, Serap
dc.contributor.authorŞekerci, Banu
dc.date.accessioned2020-06-21T10:10:02Z
dc.date.available2020-06-21T10:10:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1304-0871
dc.identifier.issn1305-614X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RNd09EazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6756
dc.description.abstractİntrakraniyal kitle rezeksiyonu için kraniyotomi uygulanan olguda, operasyon sonrasında endotrakeal tüpün ekstübasyonu sırasında direnç ile karşılaşıldı. Tanısal amaçla yapılan direkt laringoskopi ile ısı probunun vokal kordların arasından geçtiği belirlendi. Hastanın anestezisi yeniden derinleştirildi ve nöromusküler blok sağlandı. Endotrakeal tüp, çevresini kemer gibi dolanan ısı probuyla birlikte, abduksiyon pozisyonundaki vokal kordların arasından dışarı çıkarıldı. Hastada birkaç gün süren bogaz ağrısı dışında komplikasyon gözlenmedi.en_US
dc.description.abstractResistance to endotracheal tube extubation was encountered at the end of the operation in a patient undergoing craniotomy for resection of an intracranial mass lesion. Diagnostic direct laryngoscopy showed that the thermistor probe had been passed through the vocal cords. The patient was deeply anaesthetized again and neuromuscular block was accomplished. The endotracheal tube and the thermistor probe which was tangled around the tracheal tube like a belt were gently pulled out through the abducted vocal cords. The patient had no complication except suffering from a sore throat for a few days.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleIsı probunun neden olduğu alışılmadık zor ekstübasyon olgusuen_US
dc.title.alternativeAn unusual case of difficult tracheal extubation associated with a thermistor probeen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume37en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage254en_US
dc.identifier.endpage257en_US
dc.relation.journalTürk Anestezi ve Reanimasyon Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record