Show simple item record

dc.contributor.authorBaltacı, Hasan
dc.contributor.authorEker, Metin
dc.date.accessioned2020-06-21T10:09:14Z
dc.date.available2020-06-21T10:09:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17755/esosder.454344
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFMk9UazBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6527
dc.description.abstractGeçmişe oranla "şimdi"yi yeni kodlamalı bir kültürel kapsam ya da kapsamlarla karakterize eden bir dünyada yaşıyoruz. Sanatsal kimlik ve göstergelerin yeniden inşa edildiği, teknolojik hız ve sürekliliğin olağanlaştığı, bilimin teknolojik keşif ve buluşlarla yeniden inşa edildiği ve kültürde üretim ve tüketim bağlamlarında dinamik kılınan günlük yaşam motivasyonlarının çözümlenmeye çalışıldığı bir çerçeve; kuşkusuz eğitimi, özellikle de görsel sanatlar eğitimini temel kavram ve olguları açısından yeniden tartışmaya ve değerlendirmeye açmaktadır. Görsel sanatlar eğitimi, konumu gereği çocukların duygusal özeliklerinin ortaya çıkarılmasında ve yaratıcılıklarının geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında çocuğa müdahalede bulunmadan hayal gücünün geliştirilmesi ve özgür anlatım kazanımlarının sağlanması bakımından oldukça elverişli bir ders özelliğine sahip olduğu söylenebilir. Öte yandan görsel sanatlar eğitimi alan bireyler, yaratıcı yeteneklerini performansa yansıtmanın yanı sıra toplumsal duyarlılık, çevre bilinci ve yeni kültürel alanlara adaptasyon becerileri de geliştirirler. Bu çalışma nitel bir araştırma olup, Türkiye'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaratıcılıklarının geliştirilmesinde görsel sanatlar eğitiminin önemini ve konumunu kendi koşullarıyla nitelik kazanabilme durumları açısından belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma ile çocuğun yaratıcılık eğitimi bağlamında görsel sanatlar eğitiminden etkili ve verimli bir biçimde yararlanılabileceği kanıtlanmış olacaktır. Ayrıca çalışmanın sonunda yaratıcı düşünceler üretebilen, bağımsız kararlar verebilen, farklı düşüncelere saygı duyabilen bireyler yetiştirme hedefleri bağlamında görsel sanatlar eğitiminin ilk ve ortaokullarda verimli bir şekilde işlenmesi gerektiği somut biçimde ortaya konacaktır.en_US
dc.description.abstractWe live in a world that characterizes now with a new coded cultural scope or scopes when compared to past. A scope, in which artistic identity and indicators are rebuilt, technological speed and continuity have become normal, and science is rebuilt by technological discoveries and inventions. We attempt to resolve daily life motivations as part of cultural production and consumption and to discuss and assess education and especially visual art education in terms of basic concepts and notions. Visual arts education plays a key role in children’s emerging emotional characteristics and developing their creativity. On one hand, it can be said that this is an appropriate course that allows children develop their imagination without intervention and provide them free expression. On the other, individuals who receive visual arts education acquire social sensitivity and environmental awareness along with the development in their creative skills. This qualitative study aims to determine the importance and place of visual arts education in developing primary and secondary school student’s creativity and to gain qualifications in their circumstances in Turkey. This study will show that children can benefit from visual art education efficiently and fruitfully as part of creativity education, and that visual arts education in primary and secondary schools is needed to cultivate individuals who can produce creative ideas, make independent decisions and respect different opinions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.17755/esosder.454344en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.titleTürkiye'de İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcılıklarının Geliştirilmesinde Görsel Sanatlar Eğitiminin Önemien_US
dc.title.alternativeThe Importance of Visual Arts Education For Developing Primary and Secondary School Students’ Creativity in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue71en_US
dc.identifier.startpage1089en_US
dc.identifier.endpage1102en_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record