Show simple item record

dc.contributor.advisorYerlikaya, Mahir
dc.contributor.authorKabakcıoğlu, Elif
dc.date.accessioned2022-09-23T07:50:08Z
dc.date.available2022-09-23T07:50:08Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-10-08
dc.identifier.citationKabakcıoğlu, E. (2021). Mesleki ve teknik anadolu liseleri bilgilendirme tasarımında piktogram kullanımı. (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.en_US
dc.identifier.urihttp://libra.omu.edu.tr/tezler/139719.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33517
dc.description.abstractBilgilendirme tasarımı, her geçen gün artan görsel karmaşa içerisinde kişilerin ihtiyacı olan görsel bilgiyi alma isteğinden doğmuştur ve bu görselere duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Dolayısı ile bu gereksinim, bilgilendime tasarımını uygulama alanlarının artmasına neden olmuştur. Bilgilendirme tasarımı uygulama alanlarından biri de piktogram tasarımlarıdır. Bir kavram veya fikri sembollerle yalınlaştırılarak görsel hale dönüştürüp kısa sürede aktarabildiği için piktogramlar iş güvenliği ve çalışma ortamlarında da kullanılmaktadırlar. Bir kavram veya fikri, sembollerle yalınlaştırma, görsel hale dönüştürme ve kısa sürede aktarabilen piktogramlar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Piktogramlar, iş güvenliği ve çalışma ortamlarında da kullanılmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, yoğun olarak uygulama dersleri yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki çalışma ortamlarında piktogram kullanımı ve gerekliliğini ortaya çıkarmaktır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde atölye derslerinde piktogram tasarımlarının durumlarını ortaya çıkarmak, ihtiyacı belirlemek ve piktogram tasarımlarının öğretici yönünü kullanmak çalışmanın alt problemlerindendir. Çalışma Samsun ilinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden on ikinci sınıf öğrencileri örneklem alınarak yapılmıştır. Çalışma için nicel anket geliştirilmiş ve öğrencilere uygulanmış ayrıca iş atölyeleri fotoğraflanarak uzman görüşüne sunulmuştur. Anket yoluyla elde edilen veriler sonucunda; mesleki teknik lise iş atölyelerinde piktogram tasarımlarının çoğunlukla bulunduğu ve öğrencilere için gerekli olduğu, öğrenmenin yaklaşık yarısının bu yolla yapıldığı, hatırlatıcı özelliğinin öne çıktığı ve öğrencileri güvende hissetirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin atölyede çalıştıkları esnada piktograma bakma ihtiyacı hissetmeleri durumu ise yaklaşık eşit oranda çıkmıştır. Uzman görüşü ile elde edilen sonuçlar ise yönetmeliğe uygun büyüklükte kullanılmaması, piktogramların konulan yerinin uygunsuzluğu ve eksik piktogram varlığıdır.en_US
dc.description.abstractThe information design is born from the desire to receive the visual information that people need in the increasingly visual complexity, and the need for these images is increasing. Therefore, this requirement has led to increased areas of application to the design of knowledge. One of the areas of application for information design is pictogram designs. Pictograms are also used in occupational safety and working environments, as they can quickly convert a concept or idea into visual form, which is embodicated by symbols. Pictograms that can transfer a concept or idea, embroider with symbols, visualize, and in a short time are used in a wide range. Pictograms are also used in occupational safety and working environments. Pictograms that can transfer a concept or idea, embroider with symbols, visualize, and in a short time are used in a wide range. Pictograms are also used in occupational safety and working environments. The aim of this study is to establish the use and necessity of pictograms in working environments at occupational and Technical Anatolian High Schools, where intensive practice classes are conducted. In professional and Technical Anatolian High Schools, it is a sub-problem of the study to reveal the status of pictogram designs in workshop courses, identify the need and use the instructional side of pictogram designs. The study was conducted by sampling the twelfth grade students from Mesleki and Technical Anatolian High Schools in Samsun province. The quantitative questionnaire for the study has been developed and applied to students, and workshops have been photographed and presented to the expert opinion. The data obtained through the survey has been found that pictogram designs are often found in professional technical high school workshops and are needed for students, about half of the learning is done in this way, the reminder feature is prominent and makes students feel safe. Students felt the need to look at the pictogram when they were working in the workshop increased by approximately equal proportion. The results obtained by expert opinion are the lack of regulation size, the incompatibility of the place of pictograms and the missing pictogram presence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectbilgilendirme grafiğien_US
dc.subjectpiktogramen_US
dc.subjectgüvenlik ve sağlık işaretlerien_US
dc.subjectimen_US
dc.subjectinfographicen_US
dc.subjectpictogramen_US
dc.subjectsafety and health signsen_US
dc.titleMesleki ve teknik anadolu liseleri bilgilendirme tasarımında piktogram kullanımıen_US
dc.title.alternativeUse of piktogram in the design of information for the vocational and technical anatolian leadersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6250-3728en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2678-1776en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record