Show simple item record

dc.contributor.authorAydın Eryılmaz, Gamze
dc.contributor.authorKılıç, Osman
dc.contributor.authorÇakır, Serdar
dc.date.accessioned2022-08-25T12:46:29Z
dc.date.available2022-08-25T12:46:29Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationAydın Eryılmaz, G. , Kılıç, O. & Çakır, S. (2021). Meyvecilik yapan işletmelerde kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanım tercihleri ve bilgi kaynakları: Zonguldak ili örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(2), 420-426. Doi: 10.30910/turkjans.824649en_US
dc.identifier.issn2148-3647
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30910/turkjans.824649
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33390
dc.description.abstractTarımda üreticilerin teknik ve ekonomik konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olması; işletmelerde etkin kaynak kullanımı, gelirin ve yaşam standardının yükseltilmesini sağlayan önemli faktörlerden biridir. Araştırmanın amacı, meyvecilik yapan işletmelerde üreticilerin çevresel bilinç düzeylerine göre, kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanım tercihlerinin ve bilgi kaynaklarının ortaya konulmasıdır. Veriler, Zonguldak ilinde meyvecilik yapan 125 işletmeyle yapılan anketlerden elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kimyasal gübre ve tarım ilacı satın alırken en fazla dikkat edilen faktörler, işletmeler ortalamasına göre fiyat, satış yeri ve son kullanım tarihidir. Gübre ve ilacın satış fiyatı, satış yeri ve son kullanma tarihi itibariyle, bilinç grupları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemlidir. Ayrıca üreticiler gübre ve ilaç kullanımında geleneksel bilgi kaynaklarını, çevre sorunlarıyla ilgili olarak da modern bilgi kaynaklarını daha fazla tercih etmektedir. Üreticiler gübre ve ilaç kullanırken en fazla kendi bilgi ve tecrübesine göre hareket ederken, çevresel sorunlarda en fazla başvurulan bilgi kaynağı televizyondur. Günümüzde güçlü bilgi ve iletişim ağına rağmen, üreticilerin tamamının tarımsal bilgi akışını aynı hızda takip ettiği söylenemez. Bunun için, üreticilerin doğru bilgiye erişim ve bilginin uygulanmasıyla ilgili daha fazla bilinçlendirilmelerine ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractHaving sufficient knowledge about technical and economic issues in agriculture is one of the most important factors of efficient resource use and increasing the income and living standards of farmers. The aim of the research is to reveal the preferences of chemical fertilizer and pesticide use and information sources in fruit growing farms according to the environmental awareness levels of the producers. The data were obtained from the surveys conducted with 125 fruit growing farms in Zonguldak province. According to the results of research, the most important factors when purchasing chemical fertilizers and pesticides are price, place of sale and expiration date according to the average of farms. The difference between consciousness groups was statistically significant in terms of sale price, place of sale, and expiry date of fertilizers and pesticides. In addition, the farmers preferred traditional information sources on fertilizer and pesticide use but modern information sources on environmental problems. While farmers acted according to their own knowledge and experience when using fertilizers and pesticides, television was the most frequently used information source in environmental problems. Nowadays, despite the strong information and communication network, it cannot be said that all producers follow the flow of agricultural information at the same speed. Therefore, there is a need to raise the awareness of producers to access correct information and its application.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.30910/turkjans.824649en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectmeyve yetiştiriciliğien_US
dc.subjectkimyasal gübreen_US
dc.subjecttarım ilacıen_US
dc.subjectbilgi kaynaklarıen_US
dc.subjectfruit cultivationen_US
dc.subjectchemical fertilizeren_US
dc.subjectpesticideen_US
dc.subjectinformation sourcesen_US
dc.titleMeyvecilik yapan işletmelerde kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanım tercihleri ve bilgi kaynakları: Zonguldak ili örneğien_US
dc.title.alternativeChemical fertilizer and pesticide usage preferences and information sources in fruit Ggowing farms: The case of Zonguldak provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Samsun Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4440-8687en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0129-4034en_US
dc.contributor.institutionauthorAydın Eryılmaz, Gamze
dc.contributor.institutionauthorKılıç, Osman
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage420en_US
dc.identifier.endpage426en_US
dc.relation.journalTürk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record