Show simple item record

dc.contributor.authorUsta, Miraç Barış
dc.contributor.authorŞahin, İrem
dc.date.accessioned2022-03-15T16:11:08Z
dc.date.available2022-03-15T16:11:08Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationUSTA M. B,ŞAHİN İ (2021). Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezleri: Türkiye’de Son 20 Yılın Analizi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 28(1), 25 - 30. Doi: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.02411en_US
dc.identifier.issn1301-3904
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4274/tjcamh.galenos.2020.02411
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33019
dc.descriptionTam Metin /Full Texten_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada Türkiye’de çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yapılan tıpta uzmanlık tezlerinin niteliksel incelemesi, yayına dönüşme oranları ve aldıkları atıf sayıları araştırılmıştır. İkincil amaç olarak tezlerin yayına dönüştürülme ve atıf almasına etki eden faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 1996-2017 yılları arasında yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi veri tabanına yüklenmiş olan tez çalışmaları araştırılmıştır. Çalışmaların yöntemi, deseni, çalışma araçları, yaş grupları ve konuları kayıt edilmiştir. Tez çalışmasının yayın olma durumunu incelemek için Web of Science, SCImago, ULAKBİM ve Google Scholar veri tabanlarına yazar ismi, tez danışmanının ismi ve teze ait anahtar kelimeler aranmıştır ve yayınların atıf sayılarına Google Scholar veri tabanından ulaşılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda 1997-2017 yılları arasında yapılmış 427 tez incelenmiştir. Tezlerin %50,4’ünün yayına dönüştüğü, tüm tezler içinde %40,7’sinin SSCI, SCI ve SCI-E’de taranan dergilerde yayınlandığı görülmüştür. Tezler yılda aldıkları atıf sayısına göre gruplandırıldığında çalışma desenleri açısından gruplar arasında anlamlı fark olduğu (χ²: 39.406, p: 0,009) gözlenmiş ve yapılan post-hoc testte epidemiyolojik çalışma anlamlı derecede yüksek atıf aldığı görülmüştür. Bu tezler arasında çalışma araçları (χ²: 15,434, p: 0,421), çalışma konusu (χ²: 77,749, p: 0,391), örneklem yaş grubu (χ²: 16,020, p: 0,157) ve tez danışmanlarının akademik unvanları (χ²: 2,697, p: 0,846) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı gözlenmiştir.Sonuç: Alanımızda yapılan tezlerin yüksek oranlarda yayına dönüştüğü ve yıllık aldıkları atıf sayılarının ülkemizdeki diğer tıp bilim dallarından önde olduğu gözlenmiştir. Tez çalışmalarının çoğunluğu klinik odaklı olmakla birlikte, klinikte sık görülen ve ülkemiz için önemli olabilecek bir takım konu başlıklarının yeterince çalışılmadığı görülmüştür. Yaygınlık inceleyen çalışmaların daha yüksek oranda atıf aldığı tespit edilmiştir. Gelecekte yapılacak tez çalışmalarında, geçmişten aldığımız dersler ve veri-temelli yaklaşım ile daha yüksek kaliteye ulaşmak hedeflenmelidir.en_US
dc.description.abstractObjectives: This study aimed to investigate qualitative analysis and times cited of thesis in child psychiatry. As a secondary purpose, it is aimed to find out the factors that affect to publication and citation analysis of theses. Materials and Methods: Thesis studies that were conducted between 1996-2017 and uploaded to the Higher Education Council Thesis Center database were investigated. The method, pattern, research tools, age groups and subjects of the studies were recorded. In order to examine the publication status of the thesis work, name of the author, name of the thesis principle investigator and thesis keywords were searched in the Web of Science, SCImago, ULAKBİM and Google Scholar databases and the citation numbers of the publications were obtained from the Google Scholar database. Results: Four hundred twenty sewen theses made between 1997-2017 were examined. 50.6% (n: 216) of the theses were converted into publications in databases. 40.7% of all theses are published in journals scanned in SSCI, SCI and SCI-E. Theses were grouped according to number of citations they received annually, significant difference was observed between the groups in terms of study patterns (χ²: 39.406, p: 0.009), and post-hoc tests showed that epidemiological studies received higher citations. There was no statistically significant difference between among these groups; study tools (χ²: 15.434, p: 0.421), subject of study (χ²: 77.749, p: 0.391), age group (χ²: 16.020, p: 0.157) and academic titles of thesis PI’s (χ²: 2.697, p: 0.846). Conclusion: Theses in our field have converted into publications at high rates, and the number of citations they receive annually is ahead of other medical sciences in our country. It has been determined that studies examining the prevalence are cited at a higher rate. In the future studies, it should be aimed to reach higher quality with this lessons we learned from the past and should use data-driven approach.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGalenos Yayınevien_US
dc.relation.isversionof10.4274/tjcamh.galenos.2020.02411en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectaraştırmaen_US
dc.subjectçocuk psikiyatrien_US
dc.subjecteğitimen_US
dc.subjecttez çalışmasıen_US
dc.subjectresearchen_US
dc.subjectchild psychiatryen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectthesisen_US
dc.titleÇocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık tezleri : Türkiye’de son 20 yılın analizien_US
dc.title.alternativeChild and adolescent psychiatry thesis in specialty training: analysis of the last 20 years in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1573-3165en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1573-3165en_US
dc.contributor.institutionauthorUsta, Miraç Barış
dc.contributor.institutionauthorŞahin, İrem
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage30en_US
dc.relation.journalÇocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi / Turkish Journal of Child And Adolescent Mental Healthen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record