Show simple item record

dc.contributor.advisorKaptan, Ata Yakup, 1971-
dc.contributor.authorKüçük, Fatma
dc.date.accessioned2020-07-22T08:00:56Z
dc.date.available2020-07-22T08:00:56Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://libra.omu.edu.tr/tezler/17240.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/29929
dc.descriptionTez (yüksek lisans) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2006en_US
dc.descriptionLibra Kayıt No: 17240en_US
dc.description.abstractBu araştırmada ilköğretim 1.kademe resim-iş derslerinde drama uygulanmasında karşılaşılan sorunlar irdelenmiştir.Bir yöntem olarak dramanın daha etkili ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.Araştırma 8 bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde giriş,problem,alt problemler, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlar bulunmaktadır.İkinci bölümde yöntem, evren ve örneklem verileri toplama araçları, verilerin çözümü bulunmaktadır.Üçüncü bölümde ilköğretim 1.kademe öğrencilerinin resim-iş öğretimi ve gelişim evreleri bulunmaktadır.Ayrıca ilköğretim 1.kademe öğrencilerinde bilişsel ve sosyal gelişim, dramanın çocuk gelişimine etkisi, ilköğretim birinci kademede görsel sanat eğitimi, ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin çizgisel gelişimi yer almaktadır.Dördüncü bölümde dramanın tarihi gelişimi ve eğitiminde kullanım alanları tanımlar, dramanın ilköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik resim-iş derslerinin uygulanmasındaki önemi resim-iş eğitimi ve drama, tarihi gelişimi, eğitimde kullanım alanları, sanat eğitimi ve drama bölümleri bulunmaktadır.Beşinci bölümde resim-iş dersinin genel amaçları, ilköğretimde resim-iş dersinin önemi ve resim-iş öğretiminde kullanılan yöntem ve görüşler bulunmaktadır.Altıncı bölümde bulgular, örnek ders işlenişi ve yapılan çalışmalar, çalışmaların incelenmesi, sınıf öğretmenlerine uygulanan anketin değerlendirilmesi yer almıştır.Yedinci bölümde tartışma ve yorum, sonuç ve öneriler, özet, abstract, kaynakça ve eklere yer verilmiştir. Sonuç sınıf öğretmenlerine yapılan anket 10-11 Yaş grubu çocuklarla yapılan çalışmalar ve yapılan araştırmalara bağlı kalınarak yazılmıştır.Ekte jüri ve enstitü onayı sınıf öğretmenlerine yapılan anket ve anket onayı yer almaktadır.en_US
dc.formatXII, 92 y. ; 30 sm.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş ve teknik eğitimi -- İlköğretimdeen_US
dc.subjectDramaen_US
dc.subjectİlköğretimdeen_US
dc.subject.otherTEZ YÜK LİS K95d 2006en_US
dc.titleDramanın ilköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik resim-iş derslerinin uygulanmasındaki önemi üzerine bir araştırma / Fatma Küçük; Danışman Ata Yakup Kaptanen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record