Show simple item record

dc.contributor.advisorEsendal, Enver
dc.contributor.authorCabı, Reşit
dc.date.accessioned2020-07-21T21:44:31Z
dc.date.available2020-07-21T21:44:31Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.urihttp://libra.omu.edu.tr/tezler/37026.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/28162
dc.descriptionTez (yüksek lisans) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1990en_US
dc.descriptionLibra Kayıt No: 37026en_US
dc.description.abstractBu çalışma Samsun ekolojik şartlarında, aspir ( Carthamus tinctorius L. ) bitkisi için en uygun azotlu gübre seviyelerini ve formları saptamak amacıyla, 1989 yazında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi deneme alanında kurulmuştur. Bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulan denemede ana parsellere aspir çeşitleri (5-38 ve 5-62) , alt parsellere azot seviyeleri ( dekara 0, 15, 20, 25 kg N ) ve alt - alt parsellere de gübre formları ( amanyum sülfat, kalsiyum amonyum nitrat, üre ) uygulanmıştır. Ekim 12 Mayısta 18 cm aralıklarla açılan sıralar üzerine elde yapılmıştır. Dikimde sıkca yapılmış olan ekim daha sonra sıra üzerinde 5-10 cm aralıklarla seyretilmiştir.Bütün gübre dozları ve formları ekim esnasında uygulanmıştır.Hesat 25 Eylülde yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdakı şekilde özetlenmiştir : Azotlu gübre uygulaması genel olarak bitki boyunu önemli derecede etkilememiştir, dal tabla sayısını gübresize nazaran artırmıştır. Azotlu gübrenin değişik miktarlarda ve farklı çeşitlerde olması 1000-tane ağırlığını ve tanede yağ oranını önemli düzeyde etkilememiştir. Buna karşılık deneme konuların da tanenin protein oranı üzerindeki etkileri çok önemli olmuş, dekara 25 kg N uygulamasıyla % 16.07 en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Dekara 15 kg N uygulanmasıyla çeşitlerin ortalaması olarak en uygun verim elde edilmiş olup gübre çeşitlerinde kalsiyum amonyum nitrat daha elverişli bulunmuştur.en_US
dc.format43, [IV] y. ; 30 sm.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAspir yetiştiriciliğien_US
dc.subjectBitkiler -- Gübrenin etkisien_US
dc.subject.otherTEZ YÜK LİS C115a 1990en_US
dc.titleAspir (Carthamus tinctoris L.)bitkisinin verim ve önemli özelliklerine azotlu gübre çeşitleri ile miktarlarının etkileri üzerine bir araştırma / Reşit Cabı ;Danışman Enver Esendal.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record