Show simple item record

dc.contributor.advisorManga, İbrahim
dc.contributor.authorAyan, İlknur
dc.date.accessioned2020-07-21T21:44:05Z
dc.date.available2020-07-21T21:44:05Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.urihttp://libra.omu.edu.tr/tezler/31508.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/28072
dc.descriptionTez (doktora) –Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997en_US
dc.descriptionLibra Kayıt No: 31508en_US
dc.description.abstractBu çalışma, 1993-1995 yılları arasında Samsun Yöresi engebeli arazilerinde en uygun mer'a ıslah yöntemini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede 12 değişik mer'a ıslah yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca tüm işlemlerde parsellerin yarısına kireç verilmiş (630 kg/da), yarısına verilmemiştir. Denemeden genel ortalama olarak 577.49 kg/da kuru ot verimi alınırken, en yüksek ortalama kuru ot verimi sürüm + yeniden ekim yapılan işlemlerden (768.80 kg/da) elde edilmiştir.Mer'a ıslah işlemlerinin ortalaması olarak, kireç uygulamasıdekara kuru ot verimini yaklaşık 100 kg artırmıştır. En yüksek ortalama ham protein ve ham kül verimi sürüm + yeniden ekim yapılan işlemde (sırasıyla 132.50 ve 71.25 kg/da) elde edilmiştir. Denemeden sağlanan ortalama ham selülöz verimi de 167.84 kg/da'dır. Buğdaygil, baklagil ve diğer familyalara giren bitkilerin ortalama olarak botanik kompozisyona katılma oranlarını artırırken, buğdaygil ve diğer familyalara giren bitkileri azaltmıştır. İki yıllık bu araştırma sonucunda; bölgedeki mer'aların vegetasyon sıklığı ve kompozisyonunu daha iyi duruma getirmek ve buna bağlı olarak verimi artırmak amacıyla en uygun ıslah yöntemi olarak kireçlemeyle birlikte iyi bir havalandırma + gübreleme önerilmiştir.en_US
dc.formatXIV, 134 y. : şekil, çizelge ; 30 sm.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇayır ve mera ıslahıen_US
dc.subject.otherTEZ DOK A973sen_US
dc.titleSamsun yöresi engebeli mer'alarında değişik ıslah yöntemlerinin etkileri üzerine bir araştırma / İlknur Erden; Danışman İbrahim Manga.en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record