Show simple item record

dc.contributor.advisorCinemre, Hüseyin Avni
dc.contributor.authorUysal, Osman
dc.date.accessioned2020-07-21T21:43:29Z
dc.date.available2020-07-21T21:43:29Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://libra.omu.edu.tr/tezler/12455.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/27908
dc.descriptionTez (yüksek lisans) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008en_US
dc.descriptionLibra Kayıt No: 12455en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin ekonomik yapıları ile yıllık faaliyet sonuçlarını ortaya koymak, işletme gelirlerinin artırılabilmesi için optimum işletme planını tespit etmektir. Araştırmaya esas olan veriler, Dikbıyık beldesindeki 45 örnek işletmeden anket yapılarak elde edilmiştir. Örnek işletmeler, işletme arazisi büyüklüğü kıstas alınarak, tabakalı tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Toplanan veriler, 2005-2006 üretim dönemine aittir. İncelenen işletmeler; küçük (1-50 dekar), orta (51-135 dekar) ve büyük (136 dekardan büyük) işletmeler olmak üzere 3 ve işletmeler ortalamasına göre değerlendirilmiştir. İncelenen işletmelerde bir çiftçi ailesi ortalama 4 nüfusa sahiptir. Nüfusun okur-yazarlık düzeyi yüksektir. Fakat, çoğu ilk ve orta öğretim düzeyindedir. Ortalama işletme arazisi genişliği 50,91 dekardır. İncelenen işletmelere ait optimum üretim deseninin tespit edilmesinde, doğrusal programlama yöntemi kullanılmıştır. İşletmeler ortalaması olarak planlama sonucunda elde edilen üretim desenine göre üretim yapıldığında, brüt kârın %218 oranında artacağı ortaya konmuştur. Optimum planlarda tüm işletme gruplarında hayvancılık artmış ve buna bağlı olarak yem bitkileri üretiminde artış yaşanmıştır.en_US
dc.formatXI, 101 y. : tablo ; 30 sm.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarım işletmelerien_US
dc.subject.otherTEZ YÜK LİS U98t 2008en_US
dc.titleTarım işletmelerinin doğrusal programlama yöntemi ile planlaması : Dikbıyık beldesi örneği / Osman Uysal ; Danuışman H. Avni Cinemreen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record