Show simple item record

dc.contributor.advisorDinçer, Muharrem
dc.contributor.authorÖzdemir, Namık
dc.date.accessioned2020-07-21T21:30:17Z
dc.date.available2020-07-21T21:30:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://libra.omu.edu.tr/tezler/76908.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/26340
dc.descriptionTez (doktora) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010en_US
dc.descriptionLibra Kayıt No: 76908en_US
dc.description.abstractÖzet,Bu çalışmada, sekiz adet piridin?2,6?diimin kompleksi sentezlenerek kristal yapıları X?ışınları kırınım tekniği ile belirlenirken, spektroskopik özellikleri ise IR ve NMR teknikleri ile incelenmiştir.İncelenen kristallerin tümü Ege Üniversitesi Kimya Bölümü İnorganik Laboratuarlarında sentezlenmiş ve kırınım verileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Bölümü Kristalografi Laboratuarındaki STOE IPDS?II difraktometresinde toplanmıştır. IR spektrumlarının alınmasında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Bölümünde bulunan Bruker Vertex 80V FT?IR spektrometresi ile Ege Üniversitesi Kimya Bölümünde bulunan Ati Unicam 2000 FT?IR spektrometresi kullanılmıştır. NMR spektrumları Ege Üniversitesi Kimya Bölümünde bulunan Varian AS 400 MHz spektrometresi ile alınmıştır. Komplekslerin kristal yapıları direkt yöntemler ile SHELXS97 programı kullanılarak belirlenmiştir. Atomik parametrelerin arıtılması, tam?matris en küçük kareler ve fark?Fourier yöntemleri ile SHELXL97 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Deneysel çalışma sonuçlarını desteklemek amacıyla Gaussian 03W ve GaussView 4.1.2 paket programları kullanılarak Hartree?Fock (HF) ve Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi (Density Functional Theory, DFT) yöntemleri ile komplekslerin moleküler geometrileri, IR ve NMR spektrumları teorik olarak belirlenmiştir. Moleküllerin enerjileri, yük dağılımları, dipol momentleri, moleküler elektrostatik potansiyelleri ve sınır moleküler orbitalleri (HOMO ve LUMO) hesaplama yoluyla ayrıca elde edilmiştir. Teorik hesaplamalar için baz seti olarak LANL2DZ seçilmiştir. Teorik ve deneysel sonuçlar karşılaştırıldığında, aralarında iyi bir uyuşumun olduğu görülmektedir.en_US
dc.formatXX, 215 y. : şekil, çizelge ; 30cm.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectX-ışını kırınımıen_US
dc.subjectKristalleren_US
dc.subject.otherTEZ DOK Ö99b 2010en_US
dc.titleBazı piridin - 2,6 - diimin metal komplekslerinin kristal ve moleküler yapılarının deneysel ve teorik yöntemlerle incelenmesi / Namık Özdemir ; danışman Muharrem Dinçeren_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record