Show simple item record

dc.contributor.authorÇelikler, Dilek
dc.contributor.authorAksan, Zeynep
dc.date.accessioned2020-06-21T10:10:49Z
dc.date.available2020-06-21T10:10:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn2667-6788
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVMk1UZzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6904
dc.description.abstractBu araştırma ile Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sera etkisi hakkındaki bilgi düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılarak 36 ifadeden oluşan anket 319 Fen Bilgisi öğretmen adayına uygulanmıştır. Uygulamadan elde edilen verilere SPSS istatistik paket programı kullanılarak yüzde (%), frekans (f) ve tek faktörlü varyans analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin sera etkisi ile ilgili bazı yanlış kavramalarının olduğu ve Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sera etkisi hakkındaki bilgi düzeyleri arasında, sınıf seviyelerine göre anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine pre-service elementary science teachers‘ knowledge level about greenhouse effect. In the study, the questionnaire of 36 items was applied to 319 pre-service elementary science teachers by using scanning model. Percentage (%), frequency (f) and single factor variance analysis were done by using SPSS statistical package program for the data gained from the application. As a result of the analysis it was stated that the students have some misconceptions about greenhouse effect and that there was not a significant difference among the pre-service elementary science teachers‘ knowledge level about greenhouse effect according to their grade level.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleDetermination of pre-service elementary science teachers’ knowledge level about greenhouse effecten_US
dc.title.alternativeFen bilgisi öğretmen adaylarının sera etkisi hakkındaki bilgi düzeylerinin saptanmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record