Now showing items 1-1 of 1

    • Tek yıllık çimde farklı ekim zamanlarının tohum verimine etkisi 

      Gün, Mutlu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Bu araştırma, yeni tescil edilmiş iki tek yıllık çim çeşidinde farklı ekim zamanlarının tohum verimine etkisinin belirlenmesi amacıyla Samsun ekolojik koşullarında 2020-2021 vejetasyon döneminde yürütülmüştür. Araştırmada ...