Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de yerelleşmenin eğitim hizmetlerinin kalitesine etkisi 

      Gürel, Koray (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Bu araştırma, eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasında yerelleşme kavramını incelemek, merkezi ve yerel yöneticilerinin görüşleri ile eğitimde yerelleşme olgusu tartışmalarına katkıda bulunmak; Türkiye’de ...