Now showing items 1-1 of 1

    • Kutadgu Bilig'de varlık bilgi ve insan kavrayışı 

      Yazıcı, Mehmet (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bu tez, bilgiye verilen değer ile insana verilen değer arasında ve bilgelikle mutluluk arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koymak amacı ile öncelikle varlık, bilgi ve insan kavramları üzerine felsefi bir inceleme ...