Now showing items 1-1 of 1

    • Oğuz Grubu Türk lehçelerinde yansıma sözler 

      Rzayev, Mirfarid (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Bu çalışmada, Dîvânu Lugâti't-Türk`te yer alan yansıma sözcükler tespit edilip Oğuz Grubu Türk Lehçelerindeki (Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Gagauz Türkçesi, Horasan Türkçesi, Güney Kırım Türkçesi ve Türkmen ...