Now showing items 1-1 of 1

    • Irak'ın kuzeyindeki Türkçe yer adları 

      Mustafa, Halwest Salih (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Kişi adı ve yer adlarının kullanımı gerek kişi gerekse toplum ve kamu açışından önemli bir işleve sahiptir. Adlar, kişiye kimlik kazandırmakla birlikte, halkın kültürünü korumaya ve aynı zamanda halkın yönetim ile olan ...