Now showing items 1-1 of 1

    • Görsel kültür eğitimi bağlamında müzelerin geleceği 

      Kaya, Merve Ekiz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Yirminci yüzyıl bilim ve teknolojinin bir arada kullanılması ile etkilerinin sosyal yaşama yansıdığı, bir döneme işaret etmektedir. Özellikle bu dönemde, teknolojiyle birlikte gelişen görsel imgelerin giderek artması, ...