Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye türkçesindeki duyu fiillerinin eşdizimliliği 

      Kılıçoğlu, Alper (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Türkçede fiillerin eşdizimlileri üzerine yapılan araştırmalar son derece sınırlı sayıda ve fiil dili olan Türkçeyi kucaklamakta yetersizdir. Bu bağlamda Türkiye Türkçesinde mental fiil türlerinden biri olan duyu fiillerinin ...